5okt

Så kan vi förändra våra kontor för att skapa en bättre arbetsmiljö

SeminariumFysiskt
Genomfördes 5 oktober 2016

En ljudbubbla för behaglig ljudmiljö, en jämförelse mellan kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor och Prevents webbverktyg Forma kontoret. Det presenterade Lena Pareto, docent, Linda Rolfö, doktorand och Lisa Rönnbäck, projektledare, på AFA Försäkrings seminarium om kontorsmiljö.

– Det är framför allt andras prat vi upplever som störande ljud på jobbet. Det gör att vi får svårt att koncentrera oss på vårt arbete och att fokusera våra tankar, sa Lena Pareto, docent på Högskolan Väst.

– Vår lösning är att vi tillsätter mer ljud. Det ska inte vara ljud man känner igen för väl, som musik, och inte heller ljud som sticker ut för mycket i kontorsmiljön. Tillsätter vi ett behagligt ljud blir upplevelsen en avskärmande ljudbubbla.

Ljudmiljö och gemenskap i aktivitetsbaserade kontor

Linda Rolfö, doktorand på Kungliga Tekniska Högskolan, berättade om sin forskning kring planering av aktivitetsbaserade kontor. Hon har jämfört kontorslandskap inom den privata och den offentliga sektorn med aktivitetsbaserade kontor på bland annat IT-företaget JSC i Nässjö.

– Det finns föreställningar om att ljudmiljön i aktivitetsbaserade kontor, eller så kallade flexkontor, liknar den i kontorslandskap. Vissa tror också att den psykosociala arbetsmiljön försämras när man inte har en fast plats så att kollegorna kan se om man är på jobbet eller inte, sa hon.

– Men det visade sig att de som arbetar i flexkontor är mycket mer nöjda med ljudmiljön och störs mindre av andras konversationer än de som jobbar i kontorslandskap. De som jobbar i flexkontor var också nöjda med den psykosociala arbetsmiljön och kände sig delaktiga i gemenskapen. Det behöver alltså inte vara så att man förlorar gemenskapen när man flyttar till flexkontor.

Guide för att undvika fallgropar vid förändring av kontor

Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent, presenterade webbverktyget Forma kontoret. Verktyget vänder sig främst till chefer, HR-avdelningar, interna projektledare och skydds­ombud.

– Forma kontoret är en guide för dem står inför en kontorsförändring. Syftet med verktyget är underlätta den processen, sa hon.

– Det är komplext att genomför förändringar av kontor och det finns en hel del fallgropar. Vi kom fram till att det inte finns en bra kontorslösning som passar alla. Det är därför viktigt att jobba systematiskt, strategiskt och att möta medarbetarnas olika känslor inför förändringen.

 Text och foto: Adam Fredholm

Vårdpersonal får judoinspirerad fallträning

Förebygga

Afa För­säkring arbetar för att förebygga skador och ohälsa i arbetslivet. Det är ett uppdrag vi har från våra ägare Svenskt Näringsliv, LO och PTK och från Sveriges Kommuner och Regioner.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.