Kontorspersonal faller och tappar en bunt med papper
18sep

Webbinarium: Judoinspirerad träning kan hindra fallolyckor

SeminariumFysiskt
Genomfördes 18 september 2020

Afa För­säkring och Svenska Judoförbundet har sedan 2018 samarbetat för att förebygga fallolyckor på landets arbetsplatser. Forskare vid Högskolan Dalarna har följt projektet och kan konstatera att det särskilt framtagna träningsprogrammet fungerar. Det framkom den 18 september vid ett digitalt seminarium anordnat av Afa För­säkring.

Projektet är en del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga skador vid fallolyckor på arbetsplatser. Afa För­säkring bidrar med finansiering och kunskap om vilka yrken som är mest utsatta och Svenska Judoförbundet står för instruktörer som lär anställda på arbetsplatserna att falla säkert.

– Träningsprogrammet Judo4Balance är skräddarsytt för samarbetet med Afa För­säkring och för att passa inom det systematiska arbetsmiljö­arbetet på arbetsplatser. Gruppen som har utvecklat konceptet består av en läkare, tre sjukgymnaster och en arbetsterapeut, som alla har svart bälte i judo, sa Karin Strömqvist Bååthe, projektledare på Svenska Judoförbundet.

– Vi tillhandahåller licensierade judotränare och kommer antingen ut till arbetsplatserna eller ordnar så att de anställda får träna på en lokal judoklubb. Deltagarna får bland annat öva fallteknik och göra övningar för att minska sin rädsla att falla. På grund av covid-19 har vi beslutat att förlänga projektet så att man även under 2021 har möjlighet att få ta del av den här träningen på sin arbetsplats.

Fall är den vanligaste orsaken till allvarliga arbetsolyckor

Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på Afa För­säkring, presenterade statistik över fallolyckor på Sveriges arbetsplatser.

– Varje år inträffar ungefär 11 000 fallolyckor under arbets­tid. 8 000 av olyckorna är fall i samma nivå, man ramlar på marken eller på golvet. Drygt 2 000 av olyckorna blir allvarliga, det vill säga att man blir sjukskriven i mer än 30 dagar eller att skadan leder till medicinsk invaliditet, sa hon.

– Det innebär att fall är den vanligaste orsaken till en allvarlig arbetsolycka. Fallolyckor i samma nivå drabbar kvinnor och män i ungefär lika stor utsträckning. Fall från höjd är däremot vanligare bland män och inträffar oftast i byggbranschen. Störst risk att skada sig allvarligt vid ett fall har kvinnor äldre än 50 år.

Forskning på effekterna av fallträningen

Syftet med Afa Försäkrings och Svenska Judoförbundets samarbete är att öka kunskapen på arbetsplatser om hur man faller utan att skada sig, den så kallade fallkompetensen. Projektet bidrar också till forskningen genom att effekterna av Judo4Balance-konceptet följts upp av Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna, i en studie finansierad av Afa För­säkring.

– Studien omfattade sju arbetsplatser av skiftande karaktär, från stålindustri och byggarbetsplatser till ett försäkringsbolag och sjukvården. 68 studiepersoner fick både genomgå fysiska tester och fallkompetenstester och fylla i enkäter där vi bland annat undersökte deras fallrädsla. Vår främsta frågeställning var om det är möjligt att på tio träningssessioner lära ut tekniken för att falla säkert, sa han.

– Resultaten visade en avsevärd förbättring av deltagarnas fallkompetens, fysiska styrka och balans. Sammantaget kan vi konstatera att tio sessioner är tillräckligt för att man ska kunna träna in de här rörelsemönstren som gör att man inte skadar sig lika lätt i samband med fall.  

Seminariet lockade runt 100 åhörare och avslutades med en frågestund.

Rapporter och presentationer för nedladdning:

Länk till Afa Försäkrings statistik­rapport: Fallolyckor på arbetet, mars 2018.

Länk till vetenskaplig artikel om forskningen.

Vårdpersonal får judoinspirerad fallträning

Svenska Judoförbundet

Genom ett samarbete med Svenska Judoförbundet har vi arbetat för att öka fallkompetensen i svenskt näringsliv och på så sätt minska antalet arbetsskador.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.