24juni

Jobbhälsobarometern - Sveriges största undersökning om arbetsmiljö

SeminariumFysiskt
Genomfördes 24 juni 1987

Jobbhälsobarometern genomförs sedan 2007 av Sveriges Företagshälsor och är Sveriges största årligen återkommande undersökning inom arbetsmiljö och hälsa. Syftet med Jobbhälsobarometern är att synliggöra skillnader mellan sektorer, åldrar och branscher samt sambanden mellan hälsa, sjukdagar, arbetsmiljö och produktivitet.

Årets första rapport fokuserar på sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa i arbetslivet samt den centrala frågan; om vissa specifika faktorer i arbetsmiljön kan leda till ohälsa. Jobbarometern 2015 presenteras vid ett seminarium hos AFA Försäkring av Peter Munck af Rosenschöld, VD på Sveriges Företagshälsor. 

Läs presentationen från seminariet