9feb

Ny rapport: Pappor som inte tar ut föräldrapenning

SeminariumFysiskt
Genomfördes 9 februari 2022

I Sverige är en del av föräldradagarna reserverade för pappan. Trots det har vart tredje barn en pappa som tagit ut färre än 30 dagars föräldrapenning. Det visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen.

– Om vi tittar på pappors uttag av föräldrapenning för barn födda 2017 ser vi att ungefär vart tredje barn har en pappa som har tagit ut färre än 30 dagar eller inga dagar alls, sa Ann-Zofie Duvander, professor i demografi vid Stockholms universitet och medförfattare till rapporten om pappors användning av föräldraförsäkringen.

– De stora grupperna som inte tar ut föräldrapenning är pappor som har låg utbildning, låg inkomst eller saknar fast anställning och de pappor som har högst utbildning och inkomst. Pappor som står utanför arbetsmarknaden eller är egna företagare är också grupper som ofta inte tar ut några dagar.

Rapporten Pappor som inte använder föräldrapenningen är framtagen av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. Tillsammans med projektledaren Susanne Fahlén har Ann-Zofie Duvander analyserat statistik över uttag av föräldrapenningen under barnets första två år för pappor till barn födda 1994–2017.

– Utrikesfödda pappor tar i mindre utsträckning ut ledighet med föräldrapenning än inrikesfödda. Vi ser också att ju fler barn papporna har desto större andel är det som inte tar ut föräldrapenning. Det kan ha att göra med karriär och att pappan har ett arbete som det är svårt att vara borta ifrån, sa Ann-Zofie Duvander.

– Vi tycker att det vore väldigt bra om Försäkringskassan årligen kan följa upp statistiken över pappors uttag av föräldrapenning. Då skulle man kunna se förändringar i storleken på gruppen som inte använder föräldrapenningen. Vi tycker att det behövs fler studier av orsakerna till att pappor inte tar ut ledighet med föräldrapenning för att se om det till exempel beror på informationsbrist eller krångliga regelverk.

Afa Försäkrings Föräldrapenningtillägg, FPT

Under seminariet informerade Niklas Karlsson, försäkringsspecialist på Afa Försäkring, om Försäkring vid föräldraledighet, även kallad föräldrapenningtillägget, FPT. Det är en kollektivavtalad försäkring för privat och kooperativt anställda arbetare.

– Föräldrapenningtillägget är en ersättning som kompletterar den föräldrapenning man som förälder kan få från Försäkringskassan. FPT kan betalas ut under en sammanhängande period av föräldraledighet. Ersättningen beräknas på Försäkringskassans föräldrapenningunderlag, sa han.

– Vår statistik visar att kvinnor tar ut aningen mer föräldrapenningtillägg än män. De flesta män verkar ta ut FPT för mellan 30 och 90 dagar. Detta kan till viss del bero på att många av männen kan ha haft kortare anställningstid än ett år och därmed bara har rätt att ta ut max 60 dagar med FPT.

Moderator för dagens seminarium var Michel Normark, chef för avdelningen Partsrelationer och försäkringsvillkor på Afa Försäkring. Seminariet lockade 162 åhörare och avslutades med en frågestund.

text: Adam Fredholm

Presentation:

Ladda ner presentationen från webbinariet här.

Här hittar du rapporten:

Läs mer och ladda ner rapporten Pappor som inte använder föräldrapenningen på Inspektionen för socialföräkringens webbplats.