24juni

Hur förebygga arbetsskador bland unga?

SeminariumFysiskt
Genomfördes 24 juni 1987

Unga drabbas mer än andra av arbetsskador. Det kan bero på en rad orsaker som t.ex bristfällig introduktion till arbetet.