26feb

Hur förebygga arbetsskador bland unga?

SeminariumPå plats
Genomfördes 26 februari 2016

Den psykiska ohälsan ökar inom alla åldersgrupper på arbets­marknaden, men snabbast ökar den hos unga. Av de psykiska diagnoserna är depression och ångest vanligast bland unga, medan stress är vanligare hos äldre. Det visar en ny rapport från Afa För­säkring som presenterades vid ett seminarium den 26 februari.

Rapporten baseras på statistik från 8 874 allvarliga arbetsolyckor och 21 115 fall av långvarig sjukskrivning som drabbat unga 2007-2014, hämtad ur Afa Försäkrings skadedatabas. Skadedatabasen inrymmer information om 13 miljoner försäk­rings­ären­den och ger stor kännedom om vilka skador och sjukdomar som är vanligt förekommande i olika sektorer och yrkesgrupper.

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.

Staplar i ett diagram.

Analys och statistik

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas får vi värdefull kunskap om skador och sjukdomar i arbetslivet i både privat och offentlig sektor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.