17dec

Hälsofrämjande arbete med Lean

SeminariumFysiskt
Genomfördes 17 december 2019

I de flesta organisationer bedrivs det hälsofrämjande arbetet separat från verksamhetens övriga processer. I ett nytt projekt som finansierats av AFA För­säkring, har forskare studerat hur det hälsofrämjande arbetet för personalen istället kan integreras i ett managementsystem.

Vid seminariet redogör forskarna och representanter från Lasarettet i Enköping, där projektet genomfördes, hur integreringen gått till i praktiken. De presenterar bland annat vilka effekter integreringen har haft på medarbetarnas hälsa, arbetsförmåga och produktivitet.

Medverkande:

Terese Stenfors-Hayes, Forskare, Karolinska Institutet

Ulrica von Thiele Schwarz, Forskare, Karolinska Institutet

Hanna Augustsson, Doktorand, Karolinska Institutet

Anna Berg, Hälso- och arbetsmiljösamordnare, Lasarettet i Enköping

Emma Algell, Processledare Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Lasarettet i Enköping

Rikard Strömberg, Verksamhetsutvecklare, Lasarettet i Enköping