19sep

Chefer som lyssnar på sig själva håller längre

SeminariumFysiskt
Genomfördes 19 september 2017

För att chefer ska orka och vilja fortsätta ha ledarroller måste organisationer arbeta mer med arbetsmiljöfrågor så att cheferna inte riskerar sin hälsa. Med självmedkänsla mildrar chefen sin egen stress och kommer snabbare tillbaka efter en ansträngande period. Det framkom när Christin Mellner presenterade sin och sina kollegors forskning på ett seminarium på AFA För­säkring.

– Vi kallar det för självmedkänsla, vilket är ett förhållningssätt där man tänker uppmuntrande tankar om sig själv i stället för att kritisera sig själv vid ett misslyckande, säger Christin Mellner, forskare i arbets- och organisationspsykologi på Stockholms universitet.

Forskarna överraskades av att de på individnivå kunde se att självmedkänsla, som kortfattat betyder att vara snäll och stöttande mot sig själv, gjorde att chefer kunde mildra stressnivån. Medkänsla med sig själv ökade även möjligheten att snabbt komma tillbaka efter en stressig period.

Chefers hållbarhet hänger på flera faktorer 

Ledare som har möjlighet att ha en arbetsfri fritid, precis som det låter "fri tid", påverkar sin återhämtning så till den grad att de känner fortsatt kraft att orka och kunna fortsätta i sin chefsroll.

Flera faktorer spelar stor roll för chefens egna förutsättningar att lyckas sätta gränser och mildra stressfaktorer. Förmågan att släppa krav och tankar på arbetet på sin fritid och inte döma sig själva vid misslyckanden, gjorde att personerna i studien upplevde att de kunde, orkade och ville fortsätta i sin chefsroll.

För chefen är det viktigt att inte få dagen uppstyckad med för många möten och slitningar mellan tidskrävande administrativa arbetsuppgifter och tekniska problem, utan att använda tiden för ledarrollen fullt ut.

– Det är otroligt viktigt med stöd i rollen och arbetet som chef. Precis lika viktigt som för medarbetare. En stark stressfaktor är att hamna i kläm mellan ledningens krav och medarbetarnas önskemål, säger Christin Mellner.

Studier på medarbetare har visat liknande resultat 

Det har tidigare forskats på hur medarbetare klarar otydlighet i organisationer och otydliga gränser mellan arbete och fritid. När förutsättningar för ett hållbart ledarskap saknas har det visat sig vara viktigt att individen klarar att sätta gränser själv.

Christin Mellner har precis avslutat ett 3-årigt forsknings­projekt om hållbart ledarskap under det moderna arbetslivets förutsättningar. Projektet finansierades av AFA För­säkring.

Studien började med 22 djupintervjuer, hälften kvinnor och hälften män i olika åldrar, och följdes upp med en webbenkät som skickades ut till 1 600 chefer inom olika branscher. Respondenterna bekräftade det djupintervjuerna visat. Hela 70 procent skulle vilja kunna lämna arbetet kvar på arbetsplatsen, 65 procent ansåg sig ha gränskontroll, 40 procent jobbade dock under semestern och 34 procent lät arbetet avbryta på fritiden.


Text: Susanne Ekström

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.