Kollegor samtalar på konferens

Foto: Johnér Bildbyrå

Vårt stöd för arbetsmiljö­arbete

Afa För­säkring arbetar för att förebygga skador och ohälsa på landets arbetsplatser. Här beskriver vi hur din arbetsplats kan ta del av de insatser vi gör som bidrar till ett friskt och tryggt arbetsliv.

Du som är arbetsgivare – vi har två olika ekonomiska stöd att söka:

Stöd för arbetsmiljö­utbildning

Det är ett ekonomiskt stöd för arbetsmiljö­utbildning som särskilt stödjer gemensamma utbildningsinsatser, där chefer, arbetsmiljö- eller skydds­ombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

Stödet gäller för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Det ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljö­arbetet utifrån arbetsplatsens behov.

Reha­bili­terings­stöd – tidiga insatser gör skillnad!

Att söka arbetslivsinriktat reha­bili­terings­stöd för att förebygga sjukfrånvaro skapar hållbarhet för både arbetstagare och arbetsplats. Det är du som arbetsgivare som ansöker och du kan få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden för rehabilitering av både psykiska och fysiska besvär.

Det är enkelt att ansöka och du gör det på vår webbplats.

Två leende sjuksköterskor promenerar utomhus

150 miljoner om året till forskning

Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa, och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.