Kollegor samtalar på konferens

Foto: Johnér Bildbyrå

Vårt stöd för arbetsmiljö­arbete

Afa Försäkring arbetar för att förebygga skador och ohälsa på landets arbetsplatser. Här beskriver vi hur din arbetsplats kan ta del av de insatser vi gör som bidrar till ett friskt och tryggt arbetsliv.

Du som är arbetsgivare – vi har två olika ekonomiska stöd att söka:

Stöd för arbetsmiljöutbildning

Det är ett ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning som särskilt stödjer gemensamma utbildningsinsatser, där chefer, arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

Stödet gäller för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Det ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.

Rehabiliteringsstöd – tidiga insatser gör skillnad!

Att söka arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd för att förebygga sjukfrånvaro skapar hållbarhet för både arbetstagare och arbetsplats. Det är du som arbetsgivare som ansöker och du kan få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden för rehabilitering av både psykiska och fysiska besvär.

Det är enkelt att ansöka och du gör det på vår webbplats.

I videon nedan kan du ta del av mer information om rehabiliteringsstöd.

Forskning för en bättre arbetsmiljö

Afa Försäkring finansierar forskning inom arbetsmiljö och hälsa som ska komma till nytta i arbetslivet. Läs mer om forskning om arbetsmiljö och hälsa.

Två leende sjuksköterskor promenerar utomhus

150 miljoner om året till forskning

Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa, och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.