Man pratar i mobil vid dator

Foto: Johnér Bildbyrå

21okt

Webbinarium: Framtidens arbetsmiljö är redan här

SeminariumDigitalt
Genomfördes 21 oktober 2020

Hur kan systematiskt arbetsmiljö­arbete, SAM, hjälpa till att skapa en hållbar arbetsplats? Vad tror vi om framtidens kontor och att leda i ständig förändring? Den 21 oktober anordnade Afa För­säkring en livesänd FoU-dag där aktuell arbetsmiljöforskning presenterades.

– Covid-19-pandemin har bidragit till ett ökat intresse för arbetsmiljöfrågor och ämnen som hållbarhet och hälsa har hamnat på agendan på ett helt annat sätt än tidigare. Den snabba omställningen till arbete på distans har ställt nya krav på flexibilitet och digitalisering. Det i sin tur har haft en stor påverkan på arbetslivet, arbetsmiljö­arbetet och förutsättningar för ledarskap, sa Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa För­säkring.

– Det känns angeläget och viktigt att under arbetsmiljöveckan lyfta den forskning som finns inom dessa områden och inspirera till samtal och reflektion. Genom att livesända det här webbinariet, med fokus på framtidens arbetsliv och hur ett systematiskt arbetsmiljö­arbete kan bidra till att skapa hållbara arbetsplatser, vill vi nå ut till en bredare målgrupp med den kunskap som finns. För oss är det viktigt att den forskningen vi finansierar kommer till praktisk nytta i arbetslivet.

Aktuell arbetsmiljöforskning och verktyg för en hållbar arbetsplats

Det livesända webbinariet lockade fler än 600 åhörare. Under två timmar presenterades aktuell arbetsmiljöforskning och verktyg som kan vara till hjälp när man skapar en hållbar arbetsplats.

Dagens program:

Moderator: Ellinor Persson.

Inledning: Helena Jahncke, chef för AFA Försäkrings FoU-avdelning, och Cecilia Carlsdotter, forskningskommunikatör, AFA För­säkring.

SAM ett steg till
Cecilia Österman, doktor i sjöfartsvetenskap, Linnéuniversitet.

Är friskfaktorer något för SAM?
Eva Vingård, professor emeritus i arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet.

Friskfaktorer som framgångsfaktorer
Caroline Kullberg, arbetsmiljöstrateg, Karlstad kommun.

Småföretag och arbetsmiljö­arbete
Stig Vinberg, professor i hälsovetenskap, Mittuniversitet.

IA-systemet – för en säkrare och effektivare arbetsplats
Lars-Gunnar Lindberg, chef för AFA Försäkrings IA-avdelning.

PAUS

Arbetsförmåga vid ljudkänslighet och ljudtrötthet
Sofie Fredriksson, medicine doktor och mottagare av AFA Försäkrings postdoc-stöd 2020, Göteborgs universitet.

Framtidens hållbara kontor
Susanna Toivanen, professor i sociologi, Mälardalens högskola.

Individuella och organisatoriska strategier för att hantera det digitala arbetslivet
Calle Rosengren, filosofie doktor i arbetsvetenskap, Lunds universitet.

Att leda i ständig förändring
Leif Denti, doktor i psykologi, Göteborgs universitet.

Forskning i framtiden?

Under webbinariet fick åhörarna tipsa om vilka frågor inom arbetsmiljö och hälsa de ser som viktiga att beforska de närmaste tre åren.

 

Läs mer om forskningen AFA Försäkring finaniserar

På AFA Försäkrings FoU-webb hittar du mer information om forskningen vi finansierar.

En manlig och en kvinnlig byggarbetare på ett bygge tittar på en ritning.

IA-systemet – stöd för en säkrare arbetsplats

Minimera riskerna på jobbet med IA-systemet. Över 1 miljon människor arbetar idag på företag eller organisationer som använder IA-systemet för sitt systematiska arbetsmiljö­arbete.

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.