Man pratar i mobil vid dator

Foto: Johnér Bildbyrå

21okt

Webbinarium: Framtidens arbetsmiljö är redan här

SeminariumDigitalt
Genomfördes 21 oktober 2020

Hur kan systematiskt arbetsmiljö­arbete, SAM, hjälpa till att skapa en hållbar arbetsplats? Vad tror vi om framtidens kontor och att leda i ständig förändring? Den 21 oktober anordnade Afa Försäkring en livesänd FoU-dag där aktuell arbetsmiljöforskning presenterades.

– Covid-19-pandemin har bidragit till ett ökat intresse för arbetsmiljöfrågor och ämnen som hållbarhet och hälsa har hamnat på agendan på ett helt annat sätt än tidigare. Den snabba omställningen till arbete på distans har ställt nya krav på flexibilitet och digitalisering. Det i sin tur har haft en stor påverkan på arbetslivet, arbetsmiljöarbetet och förutsättningar för ledarskap, sa Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

– Det känns angeläget och viktigt att under arbetsmiljöveckan lyfta den forskning som finns inom dessa områden och inspirera till samtal och reflektion. Genom att livesända det här webbinariet, med fokus på framtidens arbetsliv och hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan bidra till att skapa hållbara arbetsplatser, vill vi nå ut till en bredare målgrupp med den kunskap som finns. För oss är det viktigt att den forskningen vi finansierar kommer till praktisk nytta i arbetslivet.

Aktuell arbetsmiljöforskning och verktyg för en hållbar arbetsplats

Det livesända webbinariet lockade fler än 600 åhörare. Under två timmar presenterades aktuell arbetsmiljöforskning och verktyg som kan vara till hjälp när man skapar en hållbar arbetsplats.

Dagens program:

Moderator: Ellinor Persson.

Inledning: Helena Jahncke, chef för AFA Försäkrings FoU-avdelning, och Cecilia Carlsdotter, forskningskommunikatör, AFA Försäkring.

SAM ett steg till Cecilia Österman, doktor i sjöfartsvetenskap, Linnéuniversitet.

Är friskfaktorer något för SAM? Eva Vingård, professor emeritus i arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet.

Friskfaktorer som framgångsfaktorer Caroline Kullberg, arbetsmiljöstrateg, Karlstad kommun.

Småföretag och arbetsmiljö­arbete Stig Vinberg, professor i hälsovetenskap, Mittuniversitet.

IA-systemet – för en säkrare och effektivare arbetsplats Lars-Gunnar Lindberg, chef för AFA Försäkrings IA-avdelning.

PAUS

Arbetsförmåga vid ljudkänslighet och ljudtrötthet Sofie Fredriksson, medicine doktor och mottagare av AFA Försäkrings postdoc-stöd 2020, Göteborgs universitet.

Framtidens hållbara kontor Susanna Toivanen, professor i sociologi, Mälardalens högskola.

Individuella och organisatoriska strategier för att hantera det digitala arbetslivet Calle Rosengren, filosofie doktor i arbetsvetenskap, Lunds universitet.

Att leda i ständig förändring Leif Denti, doktor i psykologi, Göteborgs universitet.

Forskning i framtiden?

Under webbinariet fick åhörarna tipsa om vilka frågor inom arbetsmiljö och hälsa de ser som viktiga att beforska de närmaste tre åren.

 

Läs mer om forskningen AFA Försäkring finaniserar

På AFA Försäkrings FoU-webb hittar du mer information om forskningen vi finansierar.