13nov

Försäkringsskydd för privatanställda arbetare

SeminariumFysiskt
Genomfördes 13 november 2018

I Sverige har 4,7 miljoner anställda kollektiv­avtalade försäkringar via jobbet. 3,2 miljoner arbetar i privat sektor, hälften som tjänstemän och hälften som arbetare. Den 13 november informerade Afa Försäkring om vilka försäkringar som gäller för de privatanställda arbetarna.

Mats Åhman och Marie Ståhl, försäkringsspecialister på Afa Försäkring.

– De kollektivavtalade försäkringarna ger skydd vid sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet, dödsfall och uppsägning på grund av arbetsbrist. För privatanställda arbetare har vi försäkringar i alla de här situationerna, sa Michel Normark, chef för avdelningen Partsrelationer och försäkringsvillkor på Afa Försäkring och dagens moderator.

Försäkringsspecialisterna Marie Ståhl och Mats Åhman presenterade statistik över 2017 års försäkringsärenden för arbetare i den privata sektorn. Med hjälp av en livslinje illustrerade de när i arbetslivet de olika försäkringarna oftast faller ut. Typfallen av män och kvinnor visar i vilken ålder det är vanligast att få ersättning från försäkringarna.

– År 2017 fick vi in 40 359 anmälningar om arbetsskada från privatanställda arbetare. Arbetsskador omfattas av vår Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, och gäller vid arbetsolycksfall, färdolycksfall eller sjukdom som orsakats av arbetet. För män som fick ersättning var det vanligast att de var 26 år och arbetade som metallarbetare, för kvinnorna var det vanligast att de var 22 år och arbetade som försäljare inom handeln, sa Marie Ståhl.

– Nästa försäkring på livslinjen är Föräldrapenningtillägget, FPT. Den ger en kompletterande ersättning när man får föräldrapenning från Försäkringskassan. 2017 var männen i gruppen privatanställda arbetare som fick ersättningen oftast 29 år och kvinnorna var oftast 28 år.

Försäkringar vid sjukdom, arbetsbrist och dödsfall

Avtalsgruppförsäkringen, AGS, ger ersättning när man inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall.

– Det här är en kompletterande ersättning under tiden man har ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. 2017 fick vi in 71 368 AGS-anmälningar. Av de privatanställda arbetare som fick ersättningen var det vanligast att männen var 60 år och arbetade som metallarbetare, för kvinnorna var det vanligast att de var 53 år och arbetade som försäljare i handeln, sa Mats Åhman.

– Försäkring om avgångsbidrag, AGB, betalas ut vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 2017 fick männen i gruppen privatanställda arbetare oftast ersättningen vid 62 år och kvinnorna vid 54 år. Vid dödsfall utfaller Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL. 2017 betalades ersättning i gruppen oftast ut för män på 63 år och för kvinnor på 61 år. För dessa män och kvinnor var metallarbetare det vanligaste yrket.

Privatanställda arbetare omfattas också av Afa Försäkrings rehabiliteringsstöd. Det innebär att arbetsgivaren kan ansöka om ekonomiskt stöd vid arbetsinriktad rehabilitering. Syftet med stödet är att förebygga sjukskrivning eller minska en sjukskrivnings längd.

Text och foto: Adam Fredholm

Läs också:

Presentation från seminariet