13nov

Försäkringsskydd för privatanställda arbetare

SeminariumFysiskt
Genomfördes 13 november 2018

I Sverige har 4,7 miljoner anställda kollektiv­avtalade för­säkring­ar via jobbet. 3,2 miljoner arbetar i privat sektor, hälften som tjänstemän och hälften som arbetare. Den 13 november informerade Afa För­säkring om vilka för­säkring­ar som gäller för de privatanställda arbetarna.

Mats Åhman och Marie Ståhl, försäkringsspecialister på Afa För­säkring.

– De kollektiv­avtalade för­säkring­arna ger skydd vid sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet, dödsfall och uppsägning på grund av arbetsbrist. För privatanställda arbetare har vi för­säkring­ar i alla de här situationerna, sa Michel Normark, chef för avdelningen Partsrelationer och försäkrings­villkor på Afa För­säkring och dagens moderator.

Försäkringsspecialisterna Marie Ståhl och Mats Åhman presenterade statistik över 2017 års försäk­rings­ären­den för arbetare i den privata sektorn. Med hjälp av en livslinje illustrerade de när i arbetslivet de olika för­säkring­arna oftast faller ut. Typfallen av män och kvinnor visar i vilken ålder det är vanligast att få ersättning från för­säkring­arna.

– År 2017 fick vi in 40 359 anmälningar om arbetsskada från privatanställda arbetare. Arbetsskador omfattas av vår Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA, och gäller vid arbetsolycksfall, färdolycksfall eller sjukdom som orsakats av arbetet. För män som fick ersättning var det vanligast att de var 26 år och arbetade som metallarbetare, för kvinnorna var det vanligast att de var 22 år och arbetade som försäljare inom handeln, sa Marie Ståhl.

– Nästa för­säkring på livslinjen är Föräldra­penning­tillägget, FPT. Den ger en kompletterande ersättning när man får föräldrapenning från Försäkrings­kassan. 2017 var männen i gruppen privatanställda arbetare som fick ersättningen oftast 29 år och kvinnorna var oftast 28 år.

För­säkring­ar vid sjukdom, arbetsbrist och dödsfall

Avtalsgruppförsäkringen, AGS, ger ersättning när man inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall.

– Det här är en kompletterande ersättning under tiden man har ersättning från Försäkrings­kassan i form av sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. 2017 fick vi in 71 368 AGS-anmälningar. Av de privatanställda arbetare som fick ersättningen var det vanligast att männen var 60 år och arbetade som metallarbetare, för kvinnorna var det vanligast att de var 53 år och arbetade som försäljare i handeln, sa Mats Åhman.

– För­säkring om avgångs­bidrag, AGB, betalas ut vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 2017 fick männen i gruppen privatanställda arbetare oftast ersättningen vid 62 år och kvinnorna vid 54 år. Vid dödsfall utfaller Tjänstegrupp­livförsäkringen, TGL. 2017 betalades ersättning i gruppen oftast ut för män på 63 år och för kvinnor på 61 år. För dessa män och kvinnor var metallarbetare det vanligaste yrket.

Privatanställda arbetare omfattas också av Afa Försäkrings reha­bili­terings­stöd. Det innebär att arbetsgivaren kan ansöka om ekonomiskt stöd vid arbetsinriktad rehabilitering. Syftet med stödet är att förebygga sjukskrivning eller minska en sjukskrivnings längd.


Text och foto: Adam Fredholm

Pappa med barn

Våra för­säkring­ar

Här kan du ta reda på mer om våra för­säkring­ar, hantera dina ärenden och kontakta oss direkt.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.