12nov

Försäkrings­kassan utvecklar förvaltningen av sjukförsäkring

SeminariumDigitalt
Genomfördes 12 november 2021

Försäkrings­kassan har fått mer att göra på grund av tillfälliga regeländringar i socialförsäkringen. Samtidigt pågår ett arbete med att förbättra förvaltningen av sjukförsäkringen. Det berättade generaldirektör Nils Öberg vid ett digitalt seminarium anordnat av Afa För­säkring.

– Vi har fortsatt stora volymer med över 600 000 förmånstagare av sjukförsäkringen per år. Och vi ser att utbetalningarna fortsätter att ligga på höga nivåer. Jag är väldigt glad över att vi lyckas fortsätta hålla handläggningstiderna inom någorlunda rimliga gränser, sa Nils Öberg, generaldirektör för Försäkrings­kassan.

– Under pandemin har regeringen infört vissa tillfälliga och anpassade förmåner i socialförsäkringen. Och till exempel har möjligheten att i efterhand ansöka om ersättning för karensavdrag vid sjukfrånvaro varit en stor tillkommande uppgift för Försäkrings­kassan. Vi har också själva infört tillfälliga förändringar i regelverken för att kunna hantera effekterna av pandemin och den viktigaste och svåraste var att avstå från att begära in läkarintyg i fall där vi själva kunde fatta beslut om sjukersättning.  

Genomlysning och förnyelse av hur sjukförsäkringen förvaltas

I Försäkrings­kassans kontinuerliga utveckling av verksamheten pågår just nu ett arbete med att förändra, förnya och förbättra förvaltningen av sjukförsäkringen.

– Vi gjorde i början av året en genomlysning av förvaltningen av sjukförsäkringen för att få en helhetsbild av alla delar som påverkar tillämpningen av försäkringen. I våras fattade vi beslut om att göra vår rättsavdelning till en mer styrande funktion i organisationen och att förstärka det rättsliga stödet för våra handläggare. Vi fattade också beslutet att bygga upp en intern tillsynsfunktion för att snabbare kunna hantera fel och brister i vår verksamhet, sa Nils Öberg.

– Nu går det här arbetet över i en förnyelse av förvaltningen av sjukförsäkringen. De närmaste åren kommer vi framför allt fokusera på att utveckla tre saker: förmågor, inställning och förutsättningar. Det vi kallar förmågor handlar om vår förmåga att lösa uppgifter och om kompetensförsörjning. Rubriken inställning handlar om vår identitet och till exempel att vi ska definiera vår roll som ämbetsmän i staten. Förutsättningarna gäller våra förutsättningar att lyckas nå våra mål och handlar till exempel om att vi snabbare vill kunna utveckla och förändra våra IT-system.

Text: Adam Fredholm

Fötter som sticker ut under ett täcke.

Om du blir sjuk

Sjukförsäkringen kompletterar ersättning som du får från Försäkrings­kassan.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.