Andreas Larsson, programchef på Försäkringskassan.
21sep

Försäkrings­kassans förslag till ny förvaltning av sjukförsäkringen

FrukostseminariumDigitalt
Genomfördes 21 september 2023

Under ett livesänt seminarium den 21 september berättar programchef Andreas Larsson om Försäkrings­kassans arbete med att förnya sjukförsäkringens förvaltning.

Våren 2022 startade Försäkrings­kassan ett program för förnyelse av sjukförsäkringens förvaltning. Bakgrunden till initiativet är en lång period av stor variation i sjukskrivningstalen, i den politiska styrningen samt i Försäkrings­kassans egen styrning och tillämpning av sjukförsäkringen.

Därför arbetar man nu med att utveckla en förvaltning av sjukförsäkringen som är robust, effektiv och systemorienterad och som därmed uppfattas som trovärdig ur ett brett samhällsperspektiv. Några slutsatser från programarbetet är att det krävs ett antal stora skiften i förvaltningen för att nå de effekter och den långsiktighet man siktar mot.

Information, risk och kunskap

I förslaget till en ny förvaltning finns tre viktiga delar som spelar in i utvecklingen framåt: information, risk och kunskap. Det innebär i praktiken en data- och informationsdriven förvaltning och ett riskbaserat arbetssätt.

Den kollektiv­avtalade sjukförsäkringen, som administreras av Afa För­säkring, kompletterar den allmänna sjukförsäkringen och när Försäkrings­kassan förnyar förvaltningen kan detta påverka Afa Försäkrings verksamhet.

Under seminariet berättade Försäkrings­kassans programchef Andreas Larsson om arbetet med att utveckla förvaltningen av den allmänna sjukförsäkringen.

Moderator för seminariet var Sven Kärnekull, verksamhetsområdeschef för sjukförsäkringen på Afa För­säkring.

Fotograf toppbild: Christer Järild.

Se den inspelade presentationen av förslaget

Fötter som sticker ut under ett täcke.

Om du blir sjuk

Sjukförsäkringen kompletterar ersättning som du får från Försäkrings­kassan.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.