Andreas Larsson, programchef på Försäkringskassan.
21sep

Försäkrings­kassans förslag till ny förvaltning av sjukförsäkringen

FrukostseminariumDigitalt
Genomfördes 21 september 2023

Under ett livesänt seminarium den 21 september berättar programchef Andreas Larsson om Försäkrings­kassans arbete med att förnya sjukförsäkringens förvaltning.

Läs en sammanfattning, se en filmupptagning av webbinariet och ladda ner rapporten.

Våren 2022 startade Försäkringskassan ett program för förnyelse av sjukförsäkringens förvaltning. Bakgrunden till initiativet är en lång period av stor variation i sjukskrivningstalen, i den politiska styrningen samt i Försäkringskassans egen styrning och tillämpning av sjukförsäkringen.

Därför arbetar man nu med att utveckla en förvaltning av sjukförsäkringen som är robust, effektiv och systemorienterad och som därmed uppfattas som trovärdig ur ett brett samhällsperspektiv. Några slutsatser från programarbetet är att det krävs ett antal stora skiften i förvaltningen för att nå de effekter och den långsiktighet man siktar mot.

I förslaget till en ny förvaltning finns tre viktiga delar som spelar in i utvecklingen framåt: information, risk och kunskap. Det innebär i praktiken en data- och informationsdriven förvaltning och ett riskbaserat arbetssätt.

Den kollektivavtalade sjukförsäkringen, som administreras av Afa Försäkring, kompletterar den allmänna sjukförsäkringen och när Försäkringskassan förnyar förvaltningen kan detta påverka Afa Försäkringsverksamhet.

Under webbinariet berättar Försäkringskassans programchef Andreas Larsson om arbetet med att utveckla förvaltningen av den allmänna sjukförsäkringen. Sven Kärnekull, verksamhetsområdeschef för sjukförsäkringen på Afa Försäkring är moderator.

När och var?

Datum och tid: Livesändning torsdag 21 september kl. 9.00–10.00.

Anmälan

Anmäl dig via anmälningslänken ovan. En länk till webbinariet kommer att skickas till dig som är anmäld.

Mer information och frågor

Välkommen att kontakta oss via e-post: afaseminarier@afaforsakring.se

Fotograf toppbild: Christer Järild.