Förskolelärare och elev

Foto: Johnér Bildbyrå

12nov

Försäkringar i arbetslivet – del 2

SeminariumFysiskt
Genomfördes 12 november 2019

Kooperativt anställda arbetare

Inom kooperationen är 90 000 personer anställda och typpersonen inom denna sektor är en barnskötare som heter Emma och är 27 år (källa: SCB).

Försäkring vid sjukskrivning för kooperativt anställda arbetare – Om Emma skulle bli sjukskriven, så gäller samma skydd för henne som för privatanställda arbetare, sa Joakim Simonen.

Försäkring vid arbetsskada för kooperativt anställda arbetare – Här gäller samma skydd som för de privatanställda arbetarna, som vi redan gått igenom, sa Niklas Karlsson.

Föräldraledighet för kooperativt anställda arbetare – Även här gäller samma skydd som för de privatanställda arbetarna, som vi redan gått igenom, sa Niklas Karlsson.

Försäkring vid dödsfall för kooperativt anställda arbetare – Här gäller Avtalsgrupplivförsäkring (AGL) från dag ett och den gäller för dödsfall fram till att man fyller 65 år. Skyddet ser ut som för de privatanställda arbetarna, sa Mats Åhman.

Begravningshjälp ges. Grundbelopp och barnbelopp betalas ut till barn upp till 21 år. En sambo får hela grundbeloppet om det finns minst ett gemensamt barn. Efterskydd gäller i 2 år. Försäkringsgivare är Folksam.

Försäkring vid arbetsbrist för kooperativt anställda arbetare Aktivt omställningsstöd för den som varig anställd minst ett år. Man kan få en Omställningsersättning om man är 40 år fyllda och har varit anställd i minst 50 månader. Detta administreras av CIKO.

Kooperativt anställd tjänsteman

Inom sektorn kooperativt anställda tjänstemän är 35 000 personer anställda och typpersonen är en IT-specialist som heter Fredrik och är 47 år (källa: SCB).

Försäkring vid sjukskrivning för kooperativt anställda tjänstemän – Om Fredrik skulle bli sjukskriven omfattas han av KTP sjukpension. Skyddet ser likadant ut som för de privatanställda tjänstemännen, men istället för Alecta, så är det Folksam som hanterar försäkringarna, sa Joakim Simonen.

Försäkring vid arbetsskada för kooperativt anställda tjänstemän – Om Fredrik skulle råka ut för arbetsskada omfattas han av Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA). Skyddet ser likadant ut som för de privatanställda tjänstemännen, sa Niklas Karlsson.

Föräldraledighet för kooperativt anställda tjänstemän – Om Fredrik är föräldraledig är det arbetsgivaren som betalar föräldralön. Det kan se lite olika ut beroende på vilket kollektivavtal som gäller, sa Niklas Karlsson.

Försäkring vid dödsfall för kooperativt anställda tjänstemän – Om Fredrik skulle avlida är det Tjänstegrupp­livförsäkring TGL som gäller. Grundbelopp och barnbelopp till barn upp till 20 år. Sambo ingår inte i skyddet. Försäkringsgivare är Folksam.

Försäkring vid arbetsbrist för kooperativt anställda tjänstemän – Om Fredrik blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan han få Omställningsstöd i form av rådgivning och stödsamtal för att hitta nytt jobb. Avgångsersättning kan betalas ut till den som blir uppsagd och som varit anställd i minst 5 år. Det är en kompletterande ersättning till a-kassa och administreras av Trygghetsrådet TRS, sa Mats Åhman.

Statligt anställd

Inom staten är 250 000 personer anställda och typpersonen inom denna sektor är en universitetslärare som heter Mikael och är 52 år (källa: SCB).

Försäkring vid sjukskrivning för statligt anställd – Om Mikael skulle bli sjukskriven omfattas han av sjukpension. Försäkrings­kassan går in och betalar från dag 15. Arbetsgivaren kliver in i enlighet med villkoren. Skulle sjukskrivningen vara i mer än 365 dagar kan Försäkrings­kassan fortsätta att ersätta enligt villkoren beroende på om man får sjukpenning på normal nivå eller fortsättningsnivå, sa Joakim Simonen.

Skulle Mikael få en sjuk-/aktivitetsersättning ersätter Försäkringskassan med 64,7 procent av antagandeinkomsten. Statens tjänstepensionsverk (SPV) lämnar kompletterande ersättning. 

Försäkring vid arbetsskada för statligt anställd – Om Mikael skulle råka ut för en arbetsskada omfattas han av Avtal vid ersättning vid personskada, PSA. Det här skyddet ser likadant ut som för TFA och TFA-KL, men har alltså ett annat namn. Den stora skillnaden är att staten är huvudman för den här försäkringen, men avtalet administreras av AFA Trygghets­försäkring, sa Joakim Simonen.

Skyddet gäller från första dagen och gäller vid olycksfall i arbetet, vid arbetssjukdom eller vid färdolycksfall. Man kan få ersättning för så kallad ideell skada och för så kallad ekonomisk skada.

Föräldraledighet för statligt anställd – Om Mikael är föräldraledig är det arbetsgivaren som betalar föräldra­penning­tillägg. Det finns olika villkorsavtal mellan arbetsgivarverket och olika fackförbund. Det betalas ut i högst 360 dagar per barn, sa Niklas Karlsson.

Försäkring vid dödsfall för statligt anställd – Om Mikael skulle avlida är det Tjänstegrupp­livförsäkring TGL som gäller från dag ett och fram till dess man fyller 65 år. Begravningshjälp ges och grundbelopp och barnbelopp till barn upp till 21 år. Sambo delar lika med barn. Administreras av SPV, sa Mats Åhman.

Försäkring vid arbetsbrist för statligt anställd – Om Mikael skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist kan han få individuellt stöd om han haft minst ett års anställning. Inkomstförsäkring eller A-kasseförstärkning gäller. Om Mikael skulle få ett nytt jobb kan Trygghetsstiftelsen betala ut mellanskillnaden upp till 30 procent om det skulle visa sig att han får en lägre lön. Administreras av Trygghetsstiftelsen (statligt anställd).

Text: Linda Harling.

Ersättningskollen och Arbets­skade­guiden Ersättningskollen är ett samarbete mellan Försäkrings­kassan, AFA Försäkring och Svensk Försäkring. Beräkningarna baseras på användarens egna inmatningar, generaliseringar och antaganden. ersattningskollen.se

Arbets­skade­guiden är en tjänst framtagen av Försäkrings­kassan och AFA Försäkring som vänder sig till arbetsskadade. I Arbets­skade­guiden kan man svara på några frågor om skadan eller sjukdomen. Därefter får man veta vilka ersättningar som man kan ha rätt till och vem man behöver vända sig till. arbetsskadeguiden.se