Två kollegor samtalar

Foto: Johnér Bildbyrå

24apr

Förbättrad psykosocial arbetsmiljö genom riskbedömningar

SeminariumDigitalt
Genomfördes 24 april 2020

Psykosociala riskbedömningar och dialog på arbetsplatsen kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Viktigt är att medarbetarna får delta i processen. Det visar ny forskning som presenterades den 24 april vid ett digitalt seminarium arrangerat av Afa För­säkring.

– Vi är varandras arbetsmiljö. Du är en del av dina kollegors psykosociala arbetsmiljö och dina kollegor är en del av din psykosociala arbetsmiljö, sa Tomas Backström, professor i innovation och design vid Mälardalens högskola.

– Vårt projekt handlade om att öka chansen till bra samtal om den psykosociala arbetsmiljön. Två stora tillverkningsföretag har medverkat och vi kan konstatera att både det psykosociala klimatet och arbetsprestandan förbättras av bättre samtal.

Webbinarium med chattfunktion

Tomas Backström höll det webbsända seminariet tillsammans med sin kollega Rachael Berglund, också hon professor i innovation och design vid Mälardalens högskola. Webbinariet lockade ett hundratal åhörare, som även hade möjlighet att delta aktivt via en chattfunktion.

– Det finns fyra argument för att arbeta med psykosociala risker. Det första är det moraliska argumentet. Vi vet att den psykosociala arbetsmiljön kan leda till ökade risker för bland annat depression, ångest, sömnproblem och utmattningssyndrom. Argument två är ekonomiskt och har att göra med att produktiviteten kan öka om man har en god arbetsmiljö, sa Rachael Berglund.

– Det tredje argumentet är rättsligt. Det är lagkrav i hela Europa på att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön och att genomföra riskbedömningar. Det fjärde argumentet är att forskning visar att man ofta fokuserar på åtgärder för folk som redan har insjuknat. Vi vill fokusera på det förebyggande arbetet.

Inspelat webbinarium och sammanfattning av slutsatser

Webbinariet spelades in och går att se här i efterhand. För den som vill ta del av forskningsprojektets slutsatser kommer här en kort sammanfattning.

– Vi lärde oss i projektet att de här förbättringarna inte kostade mycket pengar. Ofta handlade det om att få till fler och bättre samtal. Man behöver inte anlita någon specialist. Det är snarare viktigt att chefen äger utvecklingsprocessen, sa Tomas Backström.

– Som hjälp för att man nu ska kunna göra detta själv på sin arbetsplats har vi tagit fram en handbok. Den är gratis och finns att ladda ner via länken här nedan. Det var roligt att se alla kloka inlägg som kom i chatten. Tack för att ni lyssnade och deltog. Tillsammans kan vi skapa ett bättre arbetsliv för framtiden.

Läs mer:

Handboken Förebyggande arbete med organisatoriska och sociala risker som nämndes på seminariet går att ladda ner här. 

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.