Pappa med barn i säng

Foto: Johnér Bildbyrå

11juni

Föräldrapenning – vad vet föräldrar om reglerna?

SeminariumDigitalt
Genomfördes 11 juni 2020

Föräldra­penning­tillägget, FPT, är en för­säkring som funnits sedan 2014. I en ny rapport berättar Afa För­säkring mer om utvecklingen kring föräldra­penning­tillägget, vilka som omfattas och vad som gäller kring försäkringen. En förändring som skett under åren är att fler män börjat ta ut 61–90 dagars föräldra­penning­tillägg.

Vad vet föräldrar om föräldrapenningen?

En redovisning av nyblivna föräldrars kunskaper om reglerna för föräldrapenning. Läs mer och ladda ner rapporten här.

Ökat uttag av dagar med föräldrapenning

Den 1 januari 2014 infördes en regeländring inom föräldraförsäkringen som bland annat innebär att föräldrar kan spara högst 96 dagar med föräldra­penning efter att barnet fyllt fyra år. Samtidigt infördes en uppdelning av dagar med olika ersättningsnivåer där vardera föräldern får 195 dagar på sjukpenningnivå eller grundnivå och 45 dagar på lägstanivå.

Susanne Fahlén, utredare och forskare på Inspektionen för socialförsäkringen, har analyserat effekten av den reform som började gälla för barn födda efter den 1 januari 2014. Detta för att se om och hur reformen har påverkat hur föräldrar tar ut dagar med föräldrapenning fram till barnets fyraårsdag. Rapporten är ISF:s svar på ett regeringsuppdrag. En analys av införandet av en 4-årsgräns och uppdelning av dagar med olika ersättningsnivåer. Läs mer om rapporten och ladda ner den här.

Mer info om ISF:

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har i uppdrag att stärka rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. ISF är en myndighet under regeringen och rapporterar till Socialdepartementet. Läs mer på webbplatsen:  inspsf.se

Förälder med barn i famnen.

Går du snart på föräldraledighet?

När du får föräldrapenning från Försäkrings­kassan kan du få extra ersättning från föräldra­penning­tillägget.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.