14juni

Europeisk konferens för ett hållbart arbetsliv

SeminariumFysiskt
Genomfördes 14 juni 2017

Nätverket European Forum träffas årligen för att utbyta erfarenheter inom den europeiska sfären för arbetsskade­försäkringar. I år var Sverige värdland och Afa För­säkring arrangerade tillsammans med Försäkrings­kassan en konferens på temat Det hållbara arbetslivet.

Värdarna Michel Normark, Afa För­säkring, och Birgitta Målsäter, Försäkrings­kassan.

– Det är en ära för mig och Afa För­säkring att tillsammans med Försäkrings­kassan få vara värd för årets European Forum, sa Michel Normark, chef för Partsrelationer och Försäkrings­villkor på Afa För­säkring.

– Forum av det här slaget är viktiga för att vi ska kunna utbyta erfarenheter och forskningsresultat med varandra. Så bekanta er nu med bordsgrannen och gå gärna två bord bort också.

Michel Normark och Birgitta Målsäter, säkerhetsdirektör och tillförordnad HR-direktör på Försäkrings­kassan, är värdar för årets konferens. Värdskapet är ett tillfälle att dela kunskaper om hälsa och ohälsa i arbetslivet med andra länder. Det är också ett tillfälle att informera om den svenska modellen och om hur kollektiv­avtalade för­säkring­ar kompletterar våra social­försäkringar.

Mot ett hållbart arbetsliv och en bättre värld

Therese Svanström Andersson, statssekreterare på Socialdepartementet, stod för det första av inledningstalen.

– Ska vi uppnå ett hållbart arbetsliv måste vi se och möta de utmaningar vi ställs inför. Idag minskar inflödet av sjukfall, men det är viktigt att fortsätta arbetet för att antalet ska fortsätta minska. En utmaning är att den psykiska ohälsan ökar, sa hon.

Därefter lämnade moderatorn Carin Hjulström över ordet till Anna Rosling Rönnblom, en av grundarna av stiftelsen Gapminder och dess designledare. Med det grafiska manér med färgglada bubblor som hon och maken Ola tagit fram för nyligen bortgångne svärfadern professor Hans Rosling visade hon att utvecklingen i världen är mer positiv än de flesta av oss kanske tror.

– Tre vanliga missuppfattningar som vi på Gapminder försöker bekämpa är att världen är delad i två delar, att allting blir sämre och att jordens befolkning ständigt ökar, sa hon.

– Vi ser på tv och hör alltid att allt blir värre. Men tittar vi långsiktigt blir världen faktiskt bättre. Det är de tillfälliga dipparna i utvecklingen vi minns och därför tror vi att saker och ting blir sämre.

Årets European Forum pågick 14–16 juni. För mer information om medlemsländer, föreläsare och årets program se vårt press­meddelande och webbplatsen för årets konferens.

Text: Adam Fredholm

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.