9feb

Efterlevande kan ha rätt till okänd ersättning

SeminariumFysiskt
Genomfördes 9 februari 2017

Vilket ekonomiskt skydd finns för anhöriga efter ett dödsfall? Vem får ersättning när jag dör? Det var ett par av de frågor Monica Zettervall, Michel Normark och Annika Thid besvarade vid ett seminarium på AFA För­säkring.

Michel Normark, chef för partsrelationer och försäkrings­villkor på AFA För­säkring, berättade inledande att de kollektiv­avtalade ersättningarna till efterlevande ibland kallas "de okända pengarna till anhöriga". Ersättningarna är inte bara relativt okända, det finns dessutom vissa möjligheter att välja vem som ska stå som förmånstagare.

– De flesta av oss lever våra liv i vad vi kan kalla en livscykel. Det innebär att man bör fundera över olika saker i olika åldrar. Vid 25 år kan det vara lämpligt att börjar tänka på tjänste­pensionen och vid 60 års ålder kan man behöva påminnas om att man fortfarande kan påverka sin framtida pension.

– I 35-årsåldern har man kanske fått barn och det kan då vara bra att se över sitt försäkringsskydd och vem som är förmånstagare. Vid 55 års ålder kanske barnen har flyttat hemifrån, såvida man inte bor i Stockholm. Det är också en tidpunkt i livet där familjesituationen kan ha förändrats och det kan vara lämpligt att se över försäkringstillval och förmånstagare.

Fem typer av ersättning och regeländring för änkor

Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, beskrev de fem ersättningar för efterlevande som ingår i socialförsäkringen och därmed gäller alla medborgare.

– Omställningspension är en ersättning för efterlevande make, maka eller så kallad socialförsäkringssambo, visst låter det romantiskt? Det innebär att man både ska bo och ha barn ihop. Ersättningen barnpension betalas ut om föräldrarna dör och max till det år barnet fyller 20 år, sa hon.

– Är det någon som kommer ihåg att det var kö till kyrkorna i december 1989? Då ändrades reglerna för änkepensionen, en ersättning för kvinnor som beräknas olika beroende på om änkan är född senast 1944 eller 1945 eller senare. Efterlevandelivränta betalas ut när någon avlidit på grund av arbetsskada och efterlevandeskydd är ett tillägg man kan komplettera premiepensionen med när man går i pension.

Automatisk information och en guidande hand

Tidigare behövde den som förlorat en nära anhörig ansöka om att få efterlevandepension. Numera skickar Pensionsmyndigheten ut information om vilka blanketter man behöver fylla i. Monica Zettervall berättade att myndigheten också tagit fram webbplatsen efterlevandeguiden.se, tillsammans med Skatteverket och Försäkrings­kassan.

– Syftet är att ge efterlevande guidning och vägledning i den livskris det ofta innebär att förlora en anhörig. Tanken är att guiden ska vara enkel och begriplig. Vi har bland annat gjort en checklista över vardagliga saker man behöver ta itu med när någon avlider, som att vattna blommor, mata husdjur och avsluta bankkonton, sa hon.

Kollektivavtalad ersättning till efterlevande

Annika Thid, försäkringsspecialist på AFA För­säkring, informerade om kollektiv­avtalade efterlevandeskydd. AFA För­säkring administrerar tre sådana skydd.

– Familje­skydd är en valbar för­säkring för privatanställda arbetare inom SAF-LO som betalas ut till make, maka, registrerad partner, sambo eller barn. Återbetalningsskydd är en valbar del av avtals­pensionen för privatanställda arbetare. Det skyddet innebär att den intjänade ålderspensionen betalas ut till förmånstagare vid dödsfall, sa hon.

– Tjänstegrupp­livförsäkringen, TGL, trädde i kraft för tjänstemän 1961 och för arbetare i privat sektor och kommuner och landsting 1963. Försäkringen innehåller förmånerna begravningshjälp, ett grundbelopp och ett barnbelopp. En skillnad mellan de olika avtalsområdena är att som privatanställd tjänsteman måste man själva ange sin sambo som förmånstagare.

2015 betalade AFA För­säkring ut 380 miljoner kronor i TGL-ersättning.

– Sedan mitten av 90-talet bedriver vi en uppsökande verksamhet vi kallar TGL – Leta. Målet är att ingen ska missa den ersättning de är berättigade till, sa Annika Thid.

– Tre slutsatser vi kan dra av dagens genomgång är att behovet av efterlevandeskydd förändras i takt med livet, det kollektiv­avtalade skyddet är likvärdigt oavsett vilket avtalsområde den anställde tillhör samt att skyddet kan påverkas genom aktiva val.

Text och foto: Adam Fredholm

 

Mer information

efterlevandeguiden.se, en webbplats framtagen av Pensionsmynigheten i samarbete med Skatteverket och Försäkrings­kassan.

Två sörjande personer i en soffa.

För­säkring vid dödsfall

Vid dödsfall kan de närstående få ersättning från Tjänstegrupp­livförsäkringen (TGL). Livförsäkringen gäller oavsett om döds­fallet inträffar under arbets­tid eller på fritiden.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.