16mars

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet

SeminariumFysiskt
Genomfördes 16 mars 2016

Förbättringar i arbetsmiljön kräver åtgärder från såväl staten som arbets­marknadens parter Arbetsmarknadsdepartementet höll den 11 mars, i samarbete med AFA För­säkring, ett seminarium där regeringens nya arbetsmiljöstrategi presenterades och diskuterades.

Arbetet med strategin har pågått under 2015 i samråd med arbets­marknadens parter. Skrivelsen utgör en inriktning, men innehåller även konkreta åtgärder som uppdrag till Arbetsmiljöverket, ett myndighetsgemensamt uppdrag om webbaserad information samt två utredningar.

#arbetsmiljöstrategin
www.regeringen.se/arbetsmiljostrategin

Program

 1. Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, presenterar regeringens nya arbetsmiljöstrategi 2016–2020.

 2. Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket, kommenterar arbetsmiljöstrategin,

 3. Paneldebatt inklusive frågor från publiken.

Medverkande i panelen:

 • Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet

 • Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen

 • Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv

 • Torbjörn Johansson, LO

 • Lise Donovan, TCO

 • Caroline Olsson, SKL

 • Karin Fristedt, SACO

 • Elisabet Sundén Ingeström, Arbetsgivarverket

Vårdpersonal får judoinspirerad fallträning

Förebygga

Afa För­säkring arbetar för att förebygga skador och ohälsa i arbetslivet. Det är ett uppdrag vi har från våra ägare Svenskt Näringsliv, LO och PTK och från Sveriges Kommuner och Regioner.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.