24juni

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet

SeminariumFysiskt
Genomfördes 24 juni 1987

Förbättringar i arbetsmiljön kräver åtgärder från såväl staten som arbets­marknadens parter Arbetsmarknadsdepartementet höll den 11 mars, i samarbete med AFA Försäkring, ett seminarium där regeringens nya arbetsmiljöstrategi presenterades och diskuterades.

Arbetet med strategin har pågått under 2015 i samråd med arbets­marknadens parter. Skrivelsen utgör en inriktning, men innehåller även konkreta åtgärder som uppdrag till Arbetsmiljöverket, ett myndighetsgemensamt uppdrag om webbaserad information samt två utredningar. #arbetsmiljöstrategin www.regeringen.se/arbetsmiljostrategin

Program

Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, presenterar regeringens nya arbetsmiljöstrategi 2016–2020 Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket, kommenterar arbetsmiljöstrategin Paneldebatt inklusive frågor från publiken Medverkande i panelen: Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv Torbjörn Johansson, LO Lise Donovan, TCO Caroline Olsson, SKL Karin Fristedt, SACO Elisabet Sundén Ingeström, Arbetsgivarverket