Äldre par spelar Fia med knuff

Foto: Most Photos

9feb

Ökat inflytande över arbetet kan få äldre att jobba längre

FrukostseminariumDigitalt och på plats
Genomfördes 9 februari 2024

Allt fler blir äldre i samhället. Det är en utveckling som påverkar de flesta branscher men särskilt tydligt är det i äldreomsorgen. Två forsknings­projekt undersöker olika former av ökat inflytande över arbetsvillkor för ett hållbart och förlängt arbetsliv – och vilken betydelse medarbetarnas möjligheter till ökat inflytande kan ha. Se ett inspelat seminarium om detta.

Trots olika politiska åtgärder för att främja ett längre arbetsliv går processen långsamt. Det beror bland annat på att beslut kring pensionering påverkas av faktorer som har en komplex samverkan. Det kan vara faktorer på samhällelig, organisatorisk och individuell nivå.

Ett sätt att skapa mer hållbara och attraktiva arbetsförhållanden är att jobba med så kallat distribuerat ledarskap. Även individanpassade strategier kan bidra. Distribuerat ledarskap innebär att medarbetare, med eller utan formella ledningsuppdrag, tar initiativ att leda utifrån sin egen motivation och kunskap.

Olika former av ökat inflytande undersöks

I två forsknings­projekt undersöks olika former av ökat inflytande över arbetsvillkor för ett hållbart och förlängt arbetsliv och vilken inverkan de har.

  • Ett projekt fokuserar på vägar för utveckling av arbetsförhållanden som innebär ökat inflytande, kontroll och ledarskap för medarbetare i äldreomsorgen och brukare.

  • Ett projekt fokuserar på förutsättningar för individuella överens­kommelser mellan medarbetare och chef om arbetsvillkoren och om vilka effekter dessa får för medarbetarens vilja till att jobba längre.

Ett användarvänligt stöd i utveckling av distribuerat ledarskap finns efter den 9 februari på Centrum för global HRM, Göteborgs universitet (gu.se) hemsida.

Medverkande

Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet

Daniel Selden, lektor i socialt arbete, Södertörns högskola

Moderator: Ulrika Hektor, Afa För­säkring

Har du frågor?

Kontakta oss på fou@afaforsakring.se

Presentation från seminariet

Läs om våra andra evenemang

Bengt Järvholm, prof. i yrkes- och miljömed, Maria Albin, prof. i arbets- och miljömed, Göran Kecklund, prof. i psykobiologisk sömnforskning, Lisbeth Slunga Järvholm, docent i yrkes- och miljöm, och Eva Vingård, prof. emerita i arbets- och miljömed.

Tidigare evenemang

Här hittar du vårt arkiv med tidigare seminarier, webbinarier och evenemang.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.