21feb

Otydlig organisation kan leda till att chefer blir mobbade

SeminariumFysiskt
Genomfördes 21 februari 2018

Mobbning av chefer kan uppstå i alla typer av verksamheter och beror ofta på otydlig ledning eller organisatoriska förändringar. Det berättade Christina Björklund, forskare på Karolinska Institutet, när hon presenterade sitt forsknings­projekt Chefer i skottlinjen vid ett seminarium på Afa För­säkring.

– Jag jobbade med ledarskapsutveckling och märkte att chefer oftare betraktas som de som mobbar än de som mobbas. Men det är vanligare än man tror att chefer utsätts för mobbning, sa Christina Björklund, docent i ekonomisk psykologi på Karolinska Institutet.

– Skillnaden mot mobbning av medarbetare är att chefer kanske inte erkänner för sig själva att de utsätts. Det är inte heller något man pratar om. Som chef ska man vara duktig och förväntas kunna hantera svårigheter.

Christina Björklund har nyligen avslutat det treåriga forskningsprojektet Chefer i skottlinjen – mobbning på arbetet. Projektet är ett första steg i att identifiera hur och när chefer riskerar att drabbas av mobbning.

– Vi har använt oss av forskningens traditionella definition som säger att mobbning är olämpliga beteenden som hindrar en person från att utföra sitt arbete. Det kan vara utfrysning eller att medarbetare ignorerar bokade möten. Och det är beteenden som upprepas, sa Christina Björklund.

– Vuxenmobbning är i regel väldigt subtil och tar lång tid att upptäcka. I en väl fungerande organisation existerar inte mobbning, men när strukturerna är otydliga skapas utrymme att bete sig illa mot andra. Det uppstår lätt maktkamper om du som nytillträdd chef har en vag roll eller uppdraget att förändra organisationen.

Mobbning förekommer på olika typer av arbetsplatser

Christina Björklund och hennes forskargrupp har haft tillgång till registerdata över 18 000 chefer i både offentlig och privat sektor. De kunde konstatera att 3,2 procent av cheferna hade utsatts för mobbning. Det visade sig att mobbning förekommer såväl i kommuner, landsting och på universitet som i tjänstesektorn och inom industrin.

– Nästa fråga var om det här är ett kvinnligt eller ett manligt problem. Tidigare forskning har inte gett något entydigt svar på det. I vår studie kunde vi se att 3,6 procent av de kvinnliga cheferna och 2,8 procent av de manliga upplevde sig utsatta för mobbning, sa Christina Björklund.

Fördelat på sektorer uppgav 3,5 procent av cheferna i kommuner och 2,5 procent av cheferna i landsting att de blivit utsatta för mobbning. I den privata sektorn var andelen 2,3 procent. Vanligast med mobbning var det i den statliga sektorn inklusive universitet, där 6,9 procent av cheferna uppgav att de hade blivit utsatta.

– I den offentliga sektorn är 80 procent av cheferna kvinnor och 20 procent män. Där uppgav män i lägre chefsposition och kvinnor i högre chefsposition att de råkat ut för mobbning. Det kan bero på att de här grupperna utmanar normer, männen som chefer för kvinnliga medarbetare och kvinnorna som högre chefer. Då är risken större att utsättas för mobbning och trakasserier.

Intervjuer med utsatta chefer

I projektet intervjuade forskarna 22 chefer där mobbningen lett till att de inte längre klarade av att arbeta och blev sjukskrivna. 5 av cheferna kom från den privata sektorn och 17 kom från den offentliga sektorn. Chefernas medelålder var 52 år.

– Oavsett vilken verksamhet de jobbade i såg mönstret likadant ut. Man var ny som chef eller kom tillbaka från föräldraledighet och skulle leda en grupp som inte riktigt fungerade. Det var också återkommande att organisationerna var otydliga och att de inte fick stöd i sin roll som chef, sa Christina Björklund.

– Hur kan då mobbningen fortgå utan att någon sätter stopp för den? Vi kunde se att enhetschefer och högre chefer ofta hoppas att det ska lösa sig av sig själv. Men mobbning och konflikter löser sig inte av sig själv, det måste till ett avslut. Det vanligaste är att den mobbade chefen antingen får stöd från ledningen eller blir utköpt alternativt sjukskriven.

Ingen ska behöva utsättas för mobbning

Christina Björklund påpekade att mobbning och trakasserier kan drabba vem som helst. Medarbetare eller chefer som ser att någon blir mobbad måste våga säga ifrån. En organisation behöver ha tydliga riktlinjer för hur man hanterar mobbning. Vid utredning av mobbning är det viktigt att lyssna på alla parter.

– Ingen ska behöva utsättas för mobbning eller trakasserier. Vi ska känna oss trygga på vår arbetsplats och vi måste respektera varandra. Det är något som börjar i ledningsgruppen och som man sedan för ner i hela organisationen.


Text och foto: Adam Fredholm

 

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.