9sep

Tillsammans kan byggbranschen undvika riskerna med vibrationer

SeminariumFysiskt
Genomfördes 9 september 2016

Catarina Nordander, överläkare och docent vid Lunds universitet, leder ett forsknings­projekt finansierat av AFA För­säkring som undersöker byggnadssnickares expo­nering för vibrationer. På ett seminarium den 8 september berättade hon bland annat att unga i snickarbranschen riskerar att utsättas för vibrationsskador.

Hur vanligt är det att unga drabbas av vibrationsskador?
– Man arbetar med vibrerande verktyg i hela byggindustrin och där jobbar många ungdomar. Ju yngre man är, desto oftare hamnar man i de enklare arbetsuppgifterna där man använder de här verktygen. Jag kan inte ge någon procentsats, men det är vanligt att unga drabbas, framför allt i byggbranschen.

Vad tycker du man ska göra för att unga inte ska riskera att drabbas av vibrationsskador?
– Man ska ha en ökad medvetenhet och respekt för riskerna. Det gäller alla, de som jobbar med verktygen, deras chefer, facket och inköpare av verktyg. Allihop måste vara överens om att vibrationer är farligt och alla måste hjälpas åt att undvika riskerna, säger Catarina Nordander.

– Man lägger inte tillräckligt med krut på att förebygga när man sätter upp arbetsprocessen, fördelar arbetsuppgifter eller köper in verktyg. Men jag tror att det är på väg att bli bättre, de senaste två, tre åren har främst de stora företagen börjat vakna. I rivningsbranschen ser vi fortfarande jättehöga exponeringar, där kan man arbeta med bilningsmaskiner hela dagar och då riskerar man att bli sjuk på kort tid.

Vad ser du att man kan ha för nytta av den nya kunskapsöversikten om vibrationsskador?
– Det är klart att det är viktigt att man har ett gott vetenskapligt stöd för att se vilka strukturer i kroppen som kan skadas och vilka nivåer, verktyg och exponeringstider som är farliga. Så ju mer vi vet om detta, desto bättre.

Vilket är ditt råd till unga som riskerar att utsättas för vibrationsskador?
– Ta reda på vilken lagstiftning som gäller och ta reda på vilka exponeringsnivåer som gäller för de verktyg du arbetar med. Säg sedan till chefen att du inte vill bli sjuk och att du därför vill att ni håller er till gällande lagstiftning, säger Catarina Nordander.

– Det är inte så svårt att ta reda på exponeringsnivåer. Arbetsmiljöverket har en poängmetod på sin webbplats, och man får inte komma upp i mer än 400 poäng per dag. Som arbetstagare vill du veta hur många poäng du får per minut på de verktyg du använder, så att du själv kan ta reda på om du ligger i riskzonen för vibrationsskador eller inte.

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.