trött person lutar armarna mot en diskbänk

Foto: Johnér

5okt

Arbetsskadeutredningen

FrukostseminariumDigitalt och på plats
Genomfördes 5 oktober 2023

SOU 2023:53 En ändamåls­enlig arbetsskade­försäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet presenterades av särskilda utredaren Dan Holke och sekreterare Ossian von Friesen på ett seminarium hos Afa För­säkring den 5 oktober.

Särskilda utredaren Dan Holke och sekreterare Ossian von Friesen berättade om utredningens förslag som syftar till att ge ekonomisk trygghet vid arbetsskada samt rättssäkra beslut som bygger på rätt kunskap om risker i arbetsmiljön.

Utredningens syfte är att vända utvecklingen

Sedan 2005 har antalet beslut från Försäkrings­kassan om att bevilja livränta minskat kraftigt. Arbetsskadeutredningens förslag har som syfte att vända den utvecklingen.

I december 2021 fick en särskild utredare i uppdrag av regeringen att se över arbetsskade­försäkringen. Översynens syfte är att säkerställa att arbetsskade­försäkringen fyller sin funktion när det gäller att ge ekonomisk trygghet vid arbetsskada samt att kvinnor och män ges ett likvärdigt skydd.

För att säkerställa att arbetsskade­försäkringen ger ekonomisk trygghet vid arbetsskada och att det finns förutsättningar för en rättssäker, effektiv och könsneutral tillämpning har Arbetsskadeutredningen lagt ett antal förslag.

Några av förslagen gäller:

Sänkta och tydligare krav för rätt till livränta (framför allt sänks varaktighetskravet för inkomstförlusten från 1 år till 180 dagar).

Tydligare arbetsskadeprövning (bland annat förtydligas principen om befintligt skick).
Undantagen vid smitta och vissa psykiska samt psykosomatiska skador.

Medverkande

Särskilda utredaren Dan Holke
Sekreterare Ossian von Friesen

Mer information

SOU 2023:53 En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.