trött person lutar armarna mot en diskbänk

Foto: Johnér

5okt

Arbetsskadeutredningen

FrukostseminariumDigitalt & fysiskt
torsdag 5 oktober 2023 klockan 09.00 - 10.00

SOU 2023:53 En ändamåls­enlig arbetsskade­försäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet presenteras av särskilda utredaren Dan Holke och sekreterare Ossian von Friesen på ett seminarium hos Afa Försäkring. Du kan delta på plats eller digitalt.

Särskilda utredaren Dan Holke och sekreterare Ossian von Friesen berättar om utredningens förslag som syftar till att ge ekonomisk trygghet vid arbetsskada samt rättssäkra beslut som bygger på rätt kunskap om risker i arbetsmiljön.

Sedan 2005 har antalet beslut från Försäkringskassan om att bevilja livränta minskat kraftigt. Arbetsskadeutredningens förslag har som syfte att vända den utvecklingen.

I december 2021 fick en särskild utredare i uppdrag av regeringen att se över arbetsskadeförsäkringen. Översynens syfte är att säkerställa att arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion när det gäller att ge ekonomisk trygghet vid arbetsskada samt att kvinnor och män ges ett likvärdigt skydd.

För att säkerställa att arbetsskadeförsäkringen ger ekonomisk trygghet vid arbetsskada och att det finns förutsättningar för en rättssäker, effektiv och könsneutral tillämpning har Arbetsskadeutredningen lagt ett antal förslag.

Några av förslagen gäller:

  • Sänkta och tydligare krav för rätt till livränta (framför allt sänks varaktighetskravet för inkomstförlusten från 1 år till 180 dagar).

  • Tydligare arbetsskadeprövning (bland annat förtydligas principen om befintligt skick).

  • Undantagen vid smitta och vissa psykiska samt psykosomatiska skador.

Medverkande

Särskilda utredaren Dan Holke och sekreterare Ossian von Friesen.

Mer information

SOU 2023:53 En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet