Man städar offentlig matsal eller likande

Foto: Johnér Bildbyrå

5juni

Städ och fastighet: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

FrukostseminariumDigitalt
Onsdag 5 juni 2024 klockan 09.00–10.00

Anmäl dig senast 4 juni för att delta digitalt.

Rapporten redovisar statistik över allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom städ och fastighet. Statistiken är bland annat uppdelad på kön, ålder och yrke.

Rapporten redovisar bland annat risken att drabbas av allvarliga arbetsolyckor och långvarig sjukfrånvaro samt vilka händelser som oftast orsakar allvarliga arbetsolyckor och vilka diagnoser som oftast ligger bakom långvarig sjukfrånvaro.

Både städ och fastighet har högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för hela den svenska arbets­­marknaden. Fallolyckor är den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall inom både städ och fastighet.

År 2021 sysselsatte städ och fastighet nära 170 000 personer, vilket är fyra procent av den totala arbetskraften. Inom städ är majoriteten av de sysselsatta kvinnor och inom fastighet är majoriteten män.

Vi har valt att i rapporten definiera städ och fastighet enligt följande:

  • yrkesgruppen städare och fönsterputsare benämns som ”städ” och

  • yrkesgruppen fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare med flera benämns som ”fastighet”.

Rapporten innehåller även statistik om långvarig sjukfrånvaro inom städ och fastighet. De främsta orsakerna till långvarig sjukfrånvaro är psykiska och muskuloskeletala diagnoser.

Om rapporten

Hela rapporten finns att läsa här på Afa Försäkrings hemsida den 5 juni.

Medverkande

Fredrik Bergström, analytiker, Afa För­säkring

Elin Henriksson, analytiker, Afa För­säkring

Andreas Ek, analytiker, Afa För­säkring

Moderator Anna Weigelt, chef analysavdelningen, Afa För­säkring

Har du frågor? Kontakta oss

Frågor om seminariet: afaseminarier@afaforsakring.se

Läs om våra andra evenemang

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.

Bengt Järvholm, prof. i yrkes- och miljömed, Maria Albin, prof. i arbets- och miljömed, Göran Kecklund, prof. i psykobiologisk sömnforskning, Lisbeth Slunga Järvholm, docent i yrkes- och miljöm, och Eva Vingård, prof. emerita i arbets- och miljömed.

Tidigare evenemang

Här hittar du vårt arkiv med tidigare seminarier, webbinarier och evenemang.