sjukvårdare pratar i telefon

Foto: Johnér Bildbyrå

2okt

Webbinarium: Arbetsmiljön under covid-19

SeminariumDigitalt
Genomfördes 2 oktober 2020

Det svenska intresset för digitalisering har underlättat distansarbete under pandemin. För chefer kan det vara en utmaning att leda via digitala verktyg och att ansvara för medarbetarnas arbetsmiljö när de jobbar hemma. Det berättade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark den 2 oktober vid ett digitalt seminarium på Afa För­säkring.

Seminariet inleddes av Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på Afa För­säkring. Därefter välkomnades arbetsmarknadsminister Eva Nordmark av moderatorn Ellinor Persson. Som avslutning tillkännagavs mottagaren av 2020 års postdoc-stöd.

– Det är väldigt inspirerande att höra om så mycket gott som görs av Afa För­säkring, vikten av ny forskning och ny kunskap, till exempel när det gäller covid-19 och hur det påverkar vår arbetsmiljö. Men också insikten om hur viktiga parterna på svensk arbets­marknad verkligen är i att forma vårt arbetsliv och framtidens arbets­marknad, sa Eva Nordmark.

– Vi ser att pandemin kommer att fortsätta påverka både de som jobbar hemma och de som fortfarande går till jobbet. Många av oss har behövt ställa om till digitalt arbete med Teams, Skype, Zoom och allt vad det heter. Sverige ligger långt fram i digitaliseringen och det har gett oss fördelar om man jämför med många andra länder som befinner sig i samma situation.

Utmaningar med distansarbete under pandemin

Susanna Stymne Airey berättade om hur arbetsgivaren kan fortsätta ta sitt ansvar för arbetsmiljön och säkerställa en god arbetsmiljö på distans.

– Man kan fotografera arbetsmiljön och säkerställa att man har olika verktyg. Man kan också mäta ljuset på platsen där man arbetar. Det blir viktigare att ha en konstant dialog mellan chef och medarbetare. Alla måste ta ett arbetsmiljöansvar i det här. Även medarbetare kan hjälpa varandra, sa hon.

Eva Nordmark tog upp utmaningar som det omfattande distansarbetet innebär.

– Cheferna har en utmaning i att leda via de digitala verktygen. Man har ett fortsatt arbetsmiljöansvar och det är svårare att märka på distans hur medarbetarna mår. Vi måste verkligen engagera oss här, sa hon.

Ny arbetsmiljöstrategi och särskilda informationsinsatser

Regeringen håller på att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi i dialog med arbets­marknadens parter och berörda myndigheter.

– Jag ser att frågan om coronavirusets påverkan på arbetsmiljön kommer att vara en viktig del i den här strategin, sa Eva Nordmark.

Dessutom har regeringen beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att utföra särskilda informationsinsatser. Det handlar om att höja kunskapen om risker när det gäller den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön, till följd av covid-19.

– Vi vill höja kunskapen om riskerna i rådande pandemi, med fokus framför allt inom vård och omsorg, sa Eva Nordmark.

Seminariet avslutades med en frågestund.

Årets postdoc-stöd till forskning om arbetsförmåga vid ljudkänslighet

Efter frågestunden presenterade Susanna Stymne Airey mottagaren av AFA Försäkrings postdoc-stöd på två miljoner kronor. Sofie Fredriksson, medicine doktor och legitimerad audionom vid Göteborgs universitet, tilldelas 2020 års stöd för att studera hur ljudkänslighet och ljudtrötthet påverkar arbetsförmågan och identifiera åtgärder som underlättar fortsatt arbete.

– Det var ett helt fantastiskt besked, sa Sofie Fredriksson.

Text: Johanna Löwendahl

Vårdpersonal får judoinspirerad fallträning

Förebygga

Afa För­säkring arbetar för att förebygga skador och ohälsa i arbetslivet. Det är ett uppdrag vi har från våra ägare Svenskt Näringsliv, LO och PTK och från Sveriges Kommuner och Regioner.

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.