Arbete på byggarbetsplats

Foto: Mostphotos

13nov

Arbetsmiljöfaktorer och risk för ledgångsreumatism

SeminariumDigitalt
Genomfördes 13 november 2020

Yrkesmässig expo­nering för kvartsdamm är förknippad med en ökad risk för ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA). Även andra luftburna exponeringar, som bekämpningsmedel och asbest, kan öka risken. Det visar den kunskapsöversikt som Lars Alfredsson, professor i epidemiologi, presenterade den 13 november vid ett digitalt seminarium anordnat av Afa För­säkring.

Afa För­säkring finansierar kunskapsöversikter som samlar kunskap i olika ämnen inom arbetsmiljöområdet. Kunskapsöversikterna ingår i den vetenskapliga skriftserien Arbete och hälsa som ges ut av Göteborgs universitetet. Den senaste översikten handlar om ledgångsreumatism och arbetsmiljöns betydelse för att utveckla sjukdomen.

– Remautism betyder flöde av vätska i lederna, och själva ordet härstammar från grekiskan, sa Lars Alfredsson, professor i epidemiologi vid Karolinska Institutet.

Reumatoid artrit, RA, är en sjukdom som främst drabbar lederna i händer och fötter, men som också kan påverka många andra organ. Sjukdomen drabbar cirka 0,5–1,0 procent av befolkningen och är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Behandlas inte sjukdomen framgångsrikt så kan lederna deformeras, vilket är mycket smärtsamt.

– Vad orsakar då reumatoid artrit? Studier visar att det är både gener och miljöfaktorer, sa Lars Alfredsson.

Rökning ökar risken för ledgångsreumatism

I en studie, finansierad av bland andra Afa För­säkring, undersöker Lars Alfredsson interaktionen mellan gener, miljöfaktorer och reumatoid artrit. Studien kallas EIRA, Epidemiologisk undersökning av riskfaktorer för reumatoid artrit.

– Utifrån studien har vi kunnat dra samband mellan olika levnadsvanor och risken för att utveckla RA. När det gäller levnadsvanor ser vi att rökning är den absolut största riskfaktorn för att utveckla RA, sa Lars Alfredsson.

Arbetsmiljön kan öka risken för reumatism

När det gäller arbetsrelaterad expo­nering och risk för ledgångsreumatism har framför allt luftvägsexponering studerats, med kvartsdamm som det mest studerade exemplet. Här har man observerat att rökning och kvartsdamm samverkar, så att rökare som exponerats för kvartsdamm har en speciellt hög risk för RA. Rapporter visar också att expo­nering för lösningsmedel och asbest är associerade med en ökad risk för RA.

– Inom arbetsmiljön är det följaktligen viktigt att försöka begränsa exponeringsnivån för relaterade substanser, eller att använda skyddsutrustning för att minska risken för RA. Det är även bra att inte röka. Om du själv har RA riskerar också dina barn att utveckla RA. Då är det viktigt att få dem att inte börja röka, sa Lars Alfredsson.


Text: Jonna Engwall

Kunskapsöversikt:

2020;54(3) Sambandet mellan kemiska exponeringar i arbetsmiljön och risken att utveckla ledgångsreumatism, författare: Anna Ilar, Lars Klareskog, Lars Alfredsson

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.