14sep

Arbetsmarknadsdepartementet - ett förlängt och hållbart arbetsliv

SeminariumFysiskt
Genomfördes 14 september 2015

Arbetsmarknadsdepartementets arbete med att ta fram en nationell strategi för

Arbetsmiljöpolitiken har börjat. En viktig del i en väl fungerande arbetsmiljöpolitik är en dialog mellan staten och arbetsmarknadens parter om hur politiken kan utvecklas och vilka insatser som bör göras. Som ett led i detta arbete anordnar Arbetsmarknadsdepartementet i samarbete med AFA Försäkring tre kunskapsseminarier under våren.

Det andra seminariet hölls måndagen den 13 april på temat behov av ett förlängt och hållbart arbetsliv och arbetsmiljöns betydelse genom hela yrkeskarriären.

Program

13.00–13.10 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och Anders Moberg vd AFA Försäkring hälsar välkomna

13.10–14.15 Inledande föredrag

14.15–14.35 Paus

14.35–15.30 Paneldebatt med frågor från publiken

Medverkande i panelen

Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet

Karin Johansson, Svensk handel?

Pim van Dorpel, vice ordförande Hotell- och restaurangfacket

Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik SKL

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO