24juni

Arbetsmarknadsdepartementet - Nollvision för dödsolyckor i arbetslivet

SeminariumFysiskt
Genomfördes 24 juni 1987

Seminariet är en del i arbetsmarknadsdepartementets arbete med att ta fram en nationell strategi för dödsolyckor i arbetslivet.

En viktig del i en väl fungerande arbetsmiljöpolitik är en dialog mellan staten och arbets­marknadens parter om hur politiken kan utvecklas och vilka insatser som bör göras. Som ett led i detta arbete anordnar Arbetsmarknadsdepartementet i samarbete med AFA Försäkring tre kunskapsseminarier under våren. Det första seminariet är på temat en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet och s.k. grå företag.

Medverkande i panelen: 

Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO

Katarina Novak, vd Skogs- och lantarbetsgivareförbundet

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads

Christer Ågren, vice vd Svenskt Näringsliv