24juni

Arbetslivsinriktad rehabilitering

SeminariumFysiskt
Genomfördes 24 juni 1987

Professor Kerstin Ekberg redogör för vilken kunskap vi har idag om åtgärder för att främja återgång i arbete och hållbar arbetsförmåga