21sep

Arbetslivsinriktad rehabilitering

SeminariumFysiskt
Genomfördes 21 september 2015

Professor Kerstin Ekberg redogör för vilken kunskap vi har idag om åtgärder för att främja återgång i arbete och hållbar arbetsförmåga