24juni

Arbetets betydelse för sömnstörningar

SeminariumFysiskt
Genomfördes 24 juni 1987

Statens beredning för medicinsk utvärdering har på regeringens uppdrag sammanställt aktuell kunskap om arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar.