24juni

Arbetets betydelse för ryggproblem

SeminariumFysiskt
Genomfördes 24 juni 1987

En ny systematisk litteraturöversikt från statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) presenterades av professor Karin Harms-Ringdahl och projektledare Charlotte Hall den 14 oktober 2014.