24juni

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

SeminariumFysiskt
Genomfördes 24 juni 1987

I rapporten redovisas de mest riskfyllda jobben, de vanligaste orsakerna till olycksfall och utvecklingen av arbetsskador och långa sjukfall.