24juni

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2016

SeminariumFysiskt
Genomfördes 24 juni 1987

Den 8 juni presenterades vid ett seminarium AFA Försäkrings årliga arbetsskaderapport, Sveriges största analys inom området allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Årets rapport visar att den långvariga sjukfrånvaron fortsätter att öka, men att den tidigare ökningen av arbetsskador har stannat av.

Arbetsskaderapporten bygger på ett mycket omfattande underlag. 4,5 miljoner människor omfattas av de kollektiv­avtalade försäkringarna och alla skadeanmälningar lagras i AFA Försäkrings skadedatabas som i dag innehåller mer än 13 miljoner ärenden. Det gör skadedatabasen till en unik kunskaps­källa.

Rapporten presenteras av Michel Normark, chef partskontakter och försäkringsvillkor AFA Försäkring Anna Weigelt, chef analysavdelningen AFA Försäkring, Mats Åhlgren, statistiker och Farhijo Hashi analytiker/statistiker.

Deltagarförteckningen från seminariet

Presentationen från seminariet