24juni

AFA Försäkrings FoU-dag

SeminariumFysiskt
Genomfördes 24 juni 1987

Temat för årets FoU-dag är psykosocial hälsa, med särskilt fokus på hur en god psykosocial arbetsmiljö kan skapas

Hur skapas en god psykosocial arbetsmiljö?

Aktuell forskning finansierad av AFA Försäkring kommer att presenteras och belysa detta område ur såväl individ-, som ledarskaps- och organisationsperspektiv.  Medverkar gör bland andra socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och professor Stavroula Leka från University of Nottingham.

En viktig del av AFA Försäkrings verksamhet är att stödja forskning och utveckling som kan bidra till bättre arbetsmiljö och hälsa. Årligen satsar vi cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. Det är våra ägare och uppdragsgivare det vill säga arbets­marknadens parter, som beslutar om hur anslagen ska fördelas. Presentation Linda Magnusson Hanson

Presentation Mia Söderberg 

Presentation Stefan Szücs

Presentation Leka Stavroula

Presentation Susanna Toivanen

Presentation Irene Jensen, Gunnar Bergström 

Presentation Eva Vingård 

Presentation Christian Benedict

Talare på FoU-dagen - läs forskarporträtt