Statistik om fallolyckor

Foto: YMR/Le Studio.

Statistik om fallolyckor

  • Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan.
  • Varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid.
  • Cirka 8 000 fallolyckor är av typen fall i samma nivå och drygt 2 000 av dessa blir allvarliga arbetsolyckor.
  • Risken att drabbas av en fallolycka ökar med åldern.

Se mer aktuell statistik för fallolyckor i vår årliga statistikrapport från 2021 och även i våra senaste ämnesrapporter om fallolyckor på arbetet från oktober 2021 och mars 2018:

Fallolyckor allvarliga arbetsolycksfall, oktober 2021

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, 2021


Fallolyckor på arbetet, mars 2018

Fallrapport_framsida.JPG