Statistik om fallolyckor

Foto: YMR/Lars Classon.

Statistik om fallolyckor

  • Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan.
  • Varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid.
  • Cirka 8 000 fallolyckor är av typen fall i samma nivå och drygt 2 000 av dessa blir allvarliga arbetsolyckor.
  • Risken att drabbas av en fallolycka ökar med åldern.

Se mer aktuell statistik för fallolyckor i vår senaste rapport inom området:

Fallolyckor på arbetet, mars 2018

Fallrapport_framsida.JPG