Anmälan till testpanel

Vi på Afa Försäkring arbetar för att ständigt förbättra och förenkla för våra användare. Vi söker därför dig som vill vara med i vår testpanel. Som deltagare i testpanelen får du möjlighet att bidra till att informationen på vår webbplats är enkel för våra besökare att ta del av.

Kvinna sitter framför ett runt bord med en laptop och ett stearinljus.

Vad innebär det att vara med i en testpanel?

Vad händer när jag anmält mig?

Om du passar in i den målgrupp vi vill testa något mot så kontaktar vi dig. Vi berättar om upplägget, vilken ersättning vi erbjuder och frågar därefter om du vill delta i testet.

Intresseanmälan

Genom att anmäla dig och godkänna våra villkor ger du ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att utveckla och testa vår webbplats och våra digitala tjänster. Du skickar genom detta formulär in en intresseanmälan för att delta.

Vi behandlar följande information om dig när du anmäler dig till testpanelen och till olika test:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)
  • Bostadsort
  • Födelseår
  • Sektor och arbetskategori du arbetar inom
  • IP-adress och användargenererande uppgifter

När du har anmält dig sparar vi dina personuppgifter i vårt testpanelsregister i ett år. Vi sparar även information om eventuella tester och utvärderingar i ett år från tidpunkten då vi samlat in uppgifterna. Personuppgifter som avidentifierats direkt efter insamlingen (till exempel din IP-adress kopplad till din användning av webbplatsen och enkäterna, inklusive övrig statistik) kommer att sparas tillsvidare.

På Afa Försäkring använder vi oss av olika verktyg för att utveckla vår webbplats. Genom att delta i testpanelen ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter i vissa fall kan överföras till våra samarbetspartners och leverantörer, beroende på test och utvärdering.

Om dina personuppgifter överförs till en mottagare utanför EU/EES kommer Afa Försäkring att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa skyddet för dina personuppgifter. Detta sker till exempel genom att säkerställa att EU-kommissionens standardavtalsklausuler ingår i avtalet mellan Afa Försäkring och mottagaren av personuppgifterna, samt att övriga skyddsåtgärder har vidtagits som är nödvändiga i det enskilda fallet.

Om du vill få mer information om behandlingen av dina personuppgifter, har frågor eller ångrar ditt deltagande i testpanelen. Kontakta oss på: kundundersokning@afaforsakring.se.

Läs mer om personuppgiftsbehandling