Investeringsriktlinjer

Investeringsriktlinjerna beskriver hur tillgångar i Afa Liv, Afa Sjuk och Afa Trygg ska placeras, samt metoder och processer för riskhantering.

Man i skjorta skriver i ett block.

Afa Liv, Afa Sjuk och Afa Trygg har i uppdrag att tillgodose de försäkrades behov av ekonomisk trygghet till en låg kostnad. Kapitalförvaltningen har till uppgift att förvalta Afa Livs, Afa Sjuks och Afa Tryggs kapital på ett sådant sätt, att dess försäkringsåtaganden och kassaflöden vid varje tidpunkt kan uppfyllas.

Målet för kapitalförvaltningen är att maximera avkastningen inom de ramar och fastställda risknivåer som styrelsen beslutat om.

Investeringsriktlinjer för Afa Liv, Afa Sjuk och Afa Trygg

Investeringsriktlinjer 2022 för Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag (PDF)
Beslutad 2021-12-09, gäller från och med 2022-01-01

Investeringsriktlinjer 2022 för Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag (PDF)
Beslutad 2021-12-09, gäller från och med 2022-01-01

Investeringsriktlinjer 2022 för Afa Trygg tjänstepensionsaktiebolag (PDF)
Beslutad 2021-12-09, gäller från och med 2022-01-01