Innehav och avkastning

Totalavkastningstabell 2019

  Marknadsvärden
2019 (Mkr) 
% Totalavkastning
2019 (%) 
Indexavkastning
2019 (%) 
Räntebärande
Nominellt 
54 932 26 % 1,5 % 1,1 %
Räntebärande
Realt 
27 206 13 % 0,8 % 0,9 %
Aktier 68 196 33 % 26,3 % 28,5 %
Fastigheter  34 773 17 % 13,0 % 10,5 %
Alternativa investeringar  24 082 11 % 6,2 % 6,2 %
Valuta - 0 % 1,2 % 1,2 %
Allokerings-
portfölj
86 0 % 0,3 % 0,0 %
Summa
placeringar 
209 275 100%  13 % 12,8 %

Historisk avkastning 2009 - 2019

  Portföljavkastning
(%)
Indexavkastning
(%)
Aktiv avkastning
(%)
Ackumulerad
avkastning
118,8 % 109,2 % 9,7 %
Geometrisk
årsavkastning 
8,2 % 7,7 % 0,5 %