Innehav och avkastning

Totalavkastningstabell 2020

  Marknadsvärden
2020 (Mkr) 
% Totalavkastning
2020 (%) 
Indexavkastning
2020 (%) 
Räntebärande
Nominellt 
55 529 27 % 1,5 % 1,1 %
Räntebärande
Realt 
26 687 13 % -1,9 % -2,6 %
Aktier 67 025 32 % 11,3 % 13,1 %
Fastigheter  34 531 17 % 3,7 % 5,7 %
Alternativa investeringar  24 610 12 % 9,2 % 9,2 %
Valuta - 0 % -1,0 % -0,9 %
Allokerings-
portfölj
31 0 % 0,0 % 0,0 %
Summa
placeringar 
208 414 100%  5,0 % 5,8 %

Historisk avkastning 2011 - 2020

  Portföljavkastning
(%)
Indexavkastning
(%)
Aktiv avkastning
(%)
Ackumulerad
avkastning
111,3 % 104,8 % 6,5 %
Geometrisk
årsavkastning 
7,8 % 7,4 % 0,3 %