Innehav och avkastning

Totalavkastningstabell 2018

 Marknadsvärden
2018 (Mkr) 
%Totalavkastning
2018 (%) 
Indexavkastning
2018 (%) 
Räntebärande
Nominellt 
53 584 27% 0,0% -0,4%
Räntebärande
Realt 
27 200 14% 1,6% 1,6%
Aktier 59 960 31% -2,9% -3,2%
Fastigheter  35 086 18% 13,3% 10,7%
Alternativa investeringar  19 086 10% 13,0% 13,0%
Valuta - 0% -1,2% -1,3%
Allokerings-
portfölj
142 0% 0,0% 0,0%
Summa
placeringar 
195 058 100%  2,4% 2,0%

Historisk avkastning 2009-2018

 Portföljavkastning
(%)
Indexavkastning
(%)
Aktiv avkastning
(%)
Ackumulerad
avkastning
119,8% 98,6% 21,2%
Geometrisk
årsavkastning 
8,2% 7,1% 1,0%