Innehav och avkastning

Totalavkastningstabell 2021

  Marknadsvärden
2021 (Mkr) 
% Totalavkastning
2021 (%) 
Indexavkastning
2021 (%) 
Räntebärande
Nominellt 
47 051 22 % 0,0 % -0,4 %
Räntebärande
Realt 
23 705 11 % 5,2 % 5,2 %
Aktier 71 673 33 % 23,6 % 28,2 %
Fastigheter  35 990 17 % 16,4 % 14,3 %
Alternativa investeringar  36 521 17 % 41,9 % 41,9 %
Valuta - - 0,8 % 0,8 %
Allokerings-
portfölj
0 0 % 0,0 % -
Summa
placeringar 
214 941 100%  17,0 % 17,8 %

Historisk avkastning 2012 - 2021

  Portföljavkastning
(%)
Indexavkastning
(%)
Aktiv avkastning
(%)
Ackumulerad
avkastning
139,2 % 131,2 % 8,0 %
Geometrisk
årsavkastning 
9,1 % 8,7 % 0,3 %