Sjuksköterska faller i arbetet

Foto: YMR/Le Studio

Statistik om fallolyckor

Fallolyckor är den vanligaste typen av arbetsolycka. Här hittar du våra årliga rapporter med statistik om fallolyckor i arbetet.

Fallolyckor i korthet

  • Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan.

  • Varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbets­tid.

  • Cirka 8 000 fallolyckor är av typen fall i samma nivå och drygt 2 000 av dessa blir allvarliga arbetsolyckor.

  • Risken att drabbas av en fallolycka ökar med åldern.

Se mer aktuell statistik för fallolyckor i vår årliga statistikrapport från 2021 och även i våra senaste ämnesrapporter om fallolyckor på arbetet från oktober 2021 och mars 2018:

Se även våra andra samarbeten

Maskinförare ute på uppdrag

Samarbete med Prevent och Suntarbetsliv

Våra samarbetspartners Prevent och Suntarbetsliv förmedlar kunskap för en bättre arbetsmiljö. De omvandlar en del av resultaten av forskningen vi finansierar till praktiskt användbara verktyg.

Som en del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga och minska arbetsskador, har vi startat ett samverkansprojekt med Byggbranschens Säkerhetspark. Genom samarbetet vill vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.

Byggbranschens Säkerhetspark

Afa För­säkring samarbetar med Byggbranschens Säkerhetspark för att förebygga och minska arbetsskador och skapa tryggare säkrare arbetsplatser och praktikplatser.