Till godkända utbildnings­anordnare

Vi har beslutat att godkänna er som utbildnings­anordnare för arbetsmiljö­utbildning som stöds av arbets­marknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Här hittar ni viktig information och material att ladda ner.

Företag och organisationer inom privat sektor, som har tecknat kollektiv­avtal och Trygghets­försäkring vid arbetsskada TFA för de anställda, har möjlighet att få viss ersättning för kostnader de har för arbetsmiljö­utbildning hos er. 

Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser

Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden och riktar sig till både arbetare och tjänstemän. Det ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skydds­ombud på arbetsplatsen deltar tillsammans för att gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljö­arbetet utifrån arbetsplatsens behov.

För att säkerställa att de arbetsmiljö­utbildningar som vi beviljat ersättning för håller god kvalitet utvärderar vi löpande utbildningarna.  

Information i korthet

  • Som godkänd utbildnings­anordnare kan ni nu börja erbjuda chefer och arbetsmiljö- eller skydds­ombud relevanta arbetsmiljö­utbildningar.

  • När ni informerar om stödet får ni gärna hänvisa till villkoren på vår hemsida.

  • Afa För­säkring prövar varje ansökan enskilt och bedömer om stöd kan beviljas. Att vara en godkänd utbildnings­anordnare innebär alltså inte att alla utbildningar kan beviljas stöd.

  • Förse arbetsgivaren med en kursplan som innehåller kursinnehåll, information hur lång utbildningen är samt pris per person exklusive moms. 

  • Kunder kan söka på godkända utbildnings­anordnare på Afa Försäkrings hemsida. Bolagsnamn och postadress som återfinns på hemsidan är den information som är registrerad hos Bolagsverket.

Annonser att ladda ner

Villkor och annan viktig information att ladda ner

Detta är ett samarbete mellan

Afa Försäkrings logotyp
Afa Försäkring
Afa Försäkring
Svenskt näringsliv logotyp

Vilka utbildningar gäller stödet för?

Möte med kollegor

Exempel på arbetsmiljö­utbildningar

För vilka arbetsmiljö­utbildningar kan man få ekonomiskt stöd? Till exempel vidareutbildning för arbetsmiljö­ombud, skydds­ombud och chef, och mycket mer.