Till godkända utbildnings­anordnare

Vi har beslutat att godkänna er som utbildnings­anordnare för arbetsmiljö­utbildning som stöds av arbets­marknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Här hittar ni viktig information som  godkänd utbildnings­anordnare.

Företag och organisationer inom privat sektor, som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för de anställda, har möjlighet att få viss ersättning för kostnader de har för arbetsmiljöutbildning hos er. Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden och riktar sig till både arbetare och tjänstemän och ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

För att säkerställa att de arbetsmiljöutbildningar som vi beviljat ersättning för håller god kvalitet kommer vi löpande att utvärdera utbildningarna.  

Information i korthet

Som utbildningsanordnare kan ni nu börja erbjuda chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud relevanta arbetsmiljöutbildningar. Afa Försäkring prövar varje ansökan enskilt och bedömer om en arbetsmiljöutbildning faller inom ramen för stödet. Att vara en godkänd utbildningsanordnare innebär alltså inte alla alla utbildningar kan beviljas stöd.

När ni erbjuder utbildningarna till kunderna behöver ni informera om de villkor som gäller kring stödet. För att underlätta för en arbetsgivare vid en ansökan ska ni som godkänd utbildningsanordnare ge arbetsgivaren en kursplan innehållande kursinnehåll, information hur lång utbildningen är samt pris per person ex. moms. 

Kunder kan söka på godkända utbildningsanordnare på vår hemsida. Bolagsnamn och postadress som återfinns på hemsidan är den information som är registrerat hos Bolagsverket.

Gemensamma utbildningsinsatser

Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö-/skyddsombud deltar tillsammans för att gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.

Ladda ner nedanstående rörliga gif-annons med texten: "Ta arbetsmiljön till nästa nivå. Sök utbildningsstöd nu! 1+ 1 = 3"

Logotyper för nedladdning

Ladda ner Stöd för arbetsmiljöutbildning-logotyp, liggande variant, i olika format:

Ladda ner Stöd för arbetsmiljöutbildning-logotyp, stående variant, i olika format:

Ladda ner sigillet "Godkänd utbildare inom arbetsmiljö" i olika format:

Ladda ner villkor och annan viktig info nedan:

Villkoren och annan viktig information hittar ni i de nedladdningsbara dokumenten nedan.

Utbildningar för 2023

Utbildningar som ska genomföras under 2023 kan tidigast ansökas för 2023-01-01. Detta betyder att ansökan om utbildningar som påbörjats under 2022 måste inkomma som senast 2022-12-31.

Detta är ett samarbete mellan

Afa Försäkrings logotyp
Afa Försäkring
Afa Försäkring
Svenskt näringsliv logotyp

Vilka utbildningar gäller stödet för?

Möte med kollegor

Exempel på arbetsmiljö­utbildningar

För vilka arbetsmiljö­utbildningar kan man få ekonomiskt stöd? Till exempel vidareutbildning för arbetsmiljö­ombud, skydds­ombud och chef, och mycket mer.