En anställd på DS Smith i fabriken.

Här kontrollerar en medarbetare att pappersrullen med papper som används till att tillverka wellpapp av är korrekt. Foto: DS Smith

DS Smith satsade på arbetsmiljö­utbildning – ett lyft för företaget

DS Smith satsade på arbetsmiljön genom att söka stöd för arbetsmiljö­utbildning. Nu har chefer, skydds­ombud och arbetsmiljö­ombud gått utbildningar tillsammans. Ett beslut som har lyft företaget och skapat en gemensam grund för arbetsmiljö­arbetet.

DS Smith är en global leverantör av miljösmarta förpackningslösningar, pappersprodukter och återvinningstjänster med huvudkontor i Värnamo. Sedan bolaget startades för åttio år sedan har organisationen vuxit. Företaget finns idag i fler än 30 länder och har cirka 30 000 anställda.

– Säkerhetsfrågor har hög prioritet. Vi har stora maskiner och processer i produktionen, där det även finns rörliga delar som påverkar arbetsmiljön och då måste det vara säkert. Gör man fel kan det innebära döden. Säkerhet i arbetsmiljön är därför en naturlig del av vår vardag, säger Thorbjörn Sagerström, VD/Managing Director DS Smith.

”Bättre dynamik när vi gör utbildningen tillsammans”

Hösten 2020 hade företaget omorganiserat och många nya skydds­ombud och ledare kom in i organisationen. Företaget beslutade att alla chefer och skydds­ombud i Sverige skulle gå arbetsmiljö­utbildning tillsammans. Tack vare stödet man sökte via Afa För­säkring kunde alla gå, då företaget fick tillbaka delar av sin utbildningskostnad för utbildningarna Bättre arbetsmiljö (BAM), Systematiskt arbetsmiljö­arbete (SAM) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Man måste aktivt ställa frågor om hur de anställda har det.

Ansök om stöd

– När chef och skydds- och arbetsmiljö­ombud går arbetsmiljö­utbildningen tillsammans får man precis samma agenda. Ingen kan säga efteråt att ”jag hade ingen aning”, säger Thorbjörn Sagerström.

– Vi ser en bättre dynamik i diskussionen när vi gör utbildningen tillsammans, säger Emelie Leijon, HSER Manager på DS Smith.

Per Johansson, huvudskyddsombud för en av de större enheterna på DS Smith, menar att det stärker relationer och kontaktnät internt.

– Mervärdet är just att båda parter, både vi på golvet och cheferna, får samma utbildning.

"En större medvetenhet"

Att söka stödet och gå utbildning tillsammans har lyft företaget, såväl inom det fysiska arbetsmiljö­arbetet som i det psykosociala.

– Det är lätt att se om du inte har bra belysning eller att ett skydd inte är på plats, men hur du mår syns inte lika tydligt, säger Emelie Leijon.

–  Man måste aktivt ställa frågor om hur de anställda har det. Det är egentligen en enkel fråga: hur mår du? Den enkla frågan kan dock öppna upp för viktiga samtal, säger Per Johansson.

Thorbjörn Sagerström menar att han upplever ett större mått av medmänsklighet efter de gemensamma utbildningarna.

– Jag tycker mig se att vi efter genomförda arbetsmiljö­utbildningar får mer feedback från organisationen. Jag upplever en större medvetenhet och ”allerthet”. Det var väldigt bra samtal när vi hade fokus på de psykosociala bitarna under utbildningen.

Detta är stöd för arbetsmiljö­utbildning

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljö­arbetet. Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljö­utbildning. Stödet administreras av Afa För­säkring. Satsningen pågår fram till och med 2023 för arbetsmiljö­utbildningar och omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektiv­avtal.

Läs mer om stöd för arbetsmiljöutbildning.

Ansök om stöd för arbetsmiljö­utbildning

Vill du som arbetsgivare ansöka om stödet? Det är lätt att ansöka om stödet. Det gör du via ett webbformulär. Här hittar du all information om hur arbetsgivare ansöker om stödet.

Är du skydds- eller arbetsmiljö­ombud? Här hittar du all information du behöver.

Kontakta Afa För­säkring: mejla dina frågor till: stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se
Telefon: 08-696 40 36

Kvinna sittandes i soffa med dator i knät och en katt i knävecket.

Behöver du hjälp eller har du frågor?

stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se08-696 40 36

Läs också

Två män med skyddshjälmar och varningsvästar i en industrilokal.

Stöd för arbetsmiljö­utbildning

Med stödet kan chefer och arbetsmiljö- eller skydds­ombud utbilda sig tillsammans. Gäller både arbetare och tjänstemän i privat sektor.

Möte med kollegor

Exempel på arbetsmiljö­utbildningar

För vilka arbetsmiljö­utbildningar kan man få ekonomiskt stöd? Till exempel vidareutbildning för arbetsmiljö­ombud, skydds­ombud och chef, och mycket mer.

Carolina Nätt

LBC Borås sökte pengar för BAM

Transportföretaget LBC Borås fick stöd för arbetsmiljö­utbildning. Chefer och skydds­ombud har fått en positiv syn på frågan, säger Carolina Nätt, ansvarig för kvalitet och miljö.