Carolina Nätt

Carolina Nätt, ansvarig för kvalitet och miljö, på transportföretaget LBC Borås.

Vi sökte pengar för att gå en BAM-kurs

Tidning - Trygg på jobbet

I höstas fick transportföretaget LBC Borås stöd för arbetsmiljö­utbildning från Afa För­säkring. Chefer och skydds­ombud har fått en positiv syn på frågan, säger Carolina Nätt, ansvarig för kvalitet och miljö.

Trygg på jobbet, juni 2022.


Vi ville starta om och få en samspelthet mellan
chefer och skydds­ombud i arbetsmiljöfrågan.

Vad har ni för arbetsmiljöutmaningar hos er?

– En utmaning för våra chefer är att vi ägs av ett 80-tal åkerier som alla har olika viljor och olika sätt att arbeta. Cheferna måste tänka på helheten och göra det som är bäst för bolaget i stort, vilket kan vara en utmaning eftersom ägarna också konkurrerar med varandra om tjänsterna ibland. Vi är kända för att kunna lösa problem på kort tid, vilket ställer höga krav på våra anställda. De måste både ha ett brett fokus och kunna prioritera, samtidigt som de måste kunna hantera en hög stressnivå under vissa perioder.

Varför sökte ni pengar för en BAM-kurs?

– Vi genomförde en nycertifiering för arbetsmiljö, ISO 45001, där vi utredde hur vi låg till med kompetensen i arbetsmiljöfrågor. Då upptäckte vi att kunskapsnivån hos chefer och skydds­ombud varierade. Vissa hade gått BAM-utbildningen (Bättre Arbetsmiljö) för länge sedan, några var osäkra på om de alls hade gått den. Vi ville starta om och få en samspelthet mellan chefer och skydds­ombud i arbetsmiljöfrågan. Tidigare har skydds­ombuden känt att deras roll varit lite oklar och det fanns inget större samarbete mellan skydds­ombud och chefer.

Hur togs kursen emot?

– Från chefshåll fanns en viss oro för om man skulle klara av att vara borta vid de tre tillfällen som kursen hölls. Vissa hade lite svårt att se den långsiktiga vinsten, men efter kursen var alla nöjda och såg verkligen att det var värt att investera tid och pengar i den.

Vad har BAM-kursen gett?

– Arbetsmiljöfrågan har lyfts på agendan i ledningsgruppen och alla förstår sin roll i arbetsmiljö­arbetet. När jag som ansvarig för skyddsronderna planerar in en rond är både chefer och skydds­ombud positiva. Det har blivit ett annat fokus och ett bättre samarbete mellan chefer och skydds­ombud.

Vad betydde det att Afa För­säkring bidrog med pengar?

– Det betydde mycket, det är dyrt att skicka personal på arbetsmiljö­utbildning och det är värdefullt att få det stödet. Vi visste inte att möjligheten fanns innan vi fick tips om det, vi hade säkert gjort det här tidigare annars.

Hur är stressnivån i dag?

– Vi har lyft frågan ännu mer och pratar om stress under medarbetarsamtalen och på morgonmöten. Då betonar vi hur viktigt det är att ta pauser och att berätta för sin chef om man känner att det är stressigt, så att man kan få hjälp och avlastning. Vi betonar också det egna ansvaret, att inte sitta tyst och jobba om det känns stressigt, utan att ta pauser och prata med andra om det.

Text: Karin Janson
Foto: Nicke Johansson

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, juni 2022.  Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Utmaning

Olika utbildningsnivå i arbetsmiljöfrågor hos skydds­ombud och chefer, varierande samarbetsgrad.

Lösning

En BAM-kurs för alla chefer och skydds­ombud på företaget.

Resultat

Bättre samarbete i arbetsmiljöfrågor.

Läs mer om stöd för arbetsmiljö­utbildning

Två män med skyddshjälmar och varningsvästar i en industrilokal.

Stöd för arbetsmiljö­utbildning

Med stödet kan chefer och arbetsmiljö- eller skydds­ombud utbilda sig tillsammans. Gäller både arbetare och tjänstemän i privat sektor.

En anställd på DS Smith i fabriken.

DS Smith satsade på arbetsmiljö­utbildning

DS Smith satsade på arbetsmiljön genom att söka stöd för arbetsmiljö­utbildning. Nu har chefer, skydds­ombud och arbetsmiljö­ombud gått utbildningar tillsammans.