När du kommunicerar om ditt forsknings­projekt

Nu när du har fått beviljad forskningsfinansiering av Afa För­säkring ser vi gärna att du följer våra råd när du ska kommunicera om ditt projekt.

Information om Afa För­säkring och vårt FoU-stöd

Vi vill gärna att du anger Afa För­säkring som finansiär när du refererar till projektet. Nedan finns texter som du kan använda dig av.

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring gör vardagen tryggare i arbetslivet. Våra för­säkring­ar är en del av kollektivavtalen och ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi stödjer forskning och insatser för att förebygga arbetsskador och ohälsa. På så vis bidrar vi till ett hållbart arbetsliv. Afa För­säkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Våra största uppdragsgivare är Kommuner och regioner. Vi driver verksamheten utan syfte att dela ut vinst till våra ägare.

Vi finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet

Vi finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor om året. Därmed bidrar vi till färre arbetsskador och minskad långvarig sjukfrånvaro för anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Gemensamt för all forskning vi finansierar är att den bidrar till praktisk nytta i arbetslivet.

Mer information finns på: fou.afaforsakring.se

Forskningen kommer till praktisk nytta

Afa För­säkring har möjlighet att sprida forskningen via våra egna kanaler till exempel nyhetsbrev och sociala medier, samt via våra samarbetspartners Prevent och Suntarbetsliv.

Lycka till med ditt projekt och hör gärna av dig till fou@afaforsakring.se om du har några frågor.

Material att ladda ner

Använd gärna vår logotype i material som är kopplat till forskning finansierad av Afa För­säkring.

Du kan också ladda ner ett informationsblad om forskningskommunikation.

Faktagranskad

20 maj 2024