Person som genomför en arbetsmiljöutbildning.

Arbetsmiljödagen – våra tips för ett bra arbetsliv

På Afa Försäkring har vi under 60 år arbetat för ett tryggt arbetsliv. Idag när det är Internationella Arbetsmiljödagen "World Day for Safety and Health at Work" vill vi uppmärksamma vad vi gör för att bidra till ett friskare arbetsliv.

Ta del av den forskning vi finansierar, den omfattande statistik vi tillhandahåller, sök stöd för rehabilitering och arbetsmiljöutbildning och testa det systemstöd vi utvecklat.

Vi kan arbetsmiljö. Vi vet hur man förebygger ohälsa på jobbet. Vi har stöden där alla blir vinnare.

Du kan ta del av vår information här nedanför.

Sök våra stöd – det vinner alla på

Ett hjärta

Ekonomiskt stöd för rehabilitering

Du som arbetsgivare kan ansöka om rehabiliterings­stöd när en anställd behöver arbetslivsinriktad rehabilitering i förebyggande syfte eller för att återgå i arbete. Du kan få upp till halva kostnaden betald.

Två män med skyddshjälmar och varningsvästar i en industrilokal.

Stöd för arbetsmiljö­utbildning

Stödet är avsett för att chefer och arbetsmiljö- eller skydds­ombud ska utbilda sig tillsammans och gäller både arbetare och tjänstemän i privat sektor.

Ta del av vår omfattande statistik

Grafisk illustration med pajdiagram, staplar, procenttecken och utvecklingskurva.

Ta ut egen statistik med vårt verktyg

Med vårt statistikverktyg kan du ta ut egen statistik. Det finns statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro för olika yrkesgrupper.

Staplar i ett diagram.

Se alla våra statistik­rapporter

Varje år publicerar vi statistik­rapporter baserade på 15 miljoner ärenden i vår unika skadedatabas. Ta del av de senaste rapporterna här.

Vi satsar 150 miljoner på forskning varje år

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa Försäkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Folkträngsel på Drottninggatan, där världens nationers flaggor hänger på rader mellan husen.

Hälsa och ohälsa i arbetslivet

Nyhetsbrevet Hälsa och ohälsa i arbetslivet håller dig uppdaterad om aktuella frågor, analyser, utredningar och forskning inom arbetsmiljöområdet.

Så hjälper IA-systemet dig att förebygga arbetsskador och ohälsa

Kollegor på kontor

IA-systemet – stöd för en säkrare arbetsplats

Minimera riskerna på jobbet med IA-systemet. Över 1 miljon människor arbetar idag på företag eller organisationer som använder IA-systemet för sitt systematiska arbetsmiljö­arbete.

Möte med kollegor

Presentation av IA-systemet

Är du nyfiken och vill veta mer om IA-systemet? Delta på en öppen, digital och kostnadsfri presentation, där du kan ställa frågor.

Internationella Arbetsmiljödagen

Den 28 april är det den Internationella Arbetsmiljödagen, ”World Day for Safety and Health at Work”. Det är en årlig världsomfattande kampanj vars syfte är att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete.

Mer information på FN:s webb (engelska)

Missa inte våra nyheter, press­meddelanden och seminarier

Pressrum - Kamera med fokus på kamerans lins.

Pressrum

I pressrummet hittar du som journalist eller bloggare våra senaste nyheter, press­meddelanden och pressbilder.

Kollegor samtalar på konferens

Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats

Gilla Jobbet är ett återkommande arbetsmiljöevent som arbets­marknadens parter står bakom. Där kan du ta del av den senaste forskningen, utbyta erfarenheter och få nya idéer, tips och verktyg. Alla aktiviteter är kostnadsfria.

Kalender

Seminarier och event

Vi arrangerar seminarier och konferenser om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad försäkring och socialförsäkring.