Person som genomför en arbetsmiljöutbildning.

Arbetsmiljödagen – våra tips för ett bra arbetsliv

På Afa För­säkring har vi under 60 år arbetat för ett tryggt arbetsliv. Idag när det är Internationella Arbetsmiljödagen "World Day for Safety and Health at Work" vill vi uppmärksamma vad vi gör för att bidra till ett friskare arbetsliv.

Ta del av den forskning vi finansierar, den omfattande statistik vi tillhandahåller, sök stöd för rehabilitering och arbetsmiljö­utbildning och testa det systemstöd vi utvecklat.

Vi kan arbetsmiljö. Vi vet hur man förebygger ohälsa på jobbet. Vi har stöden där alla blir vinnare.

Du kan ta del av vår information här nedanför.

Sök våra stöd – det vinner alla på

Ett hjärta

Reha­bili­terings­stöd

Arbetsgivare kan ansöka om reha­bili­terings­stöd när en anställd behöver arbetslivsinriktad rehabilitering i förebyggande syfte eller för att återgå i arbete.

Två män med skyddshjälmar och varningsvästar i en industrilokal.

Stöd för arbetsmiljö­utbildning

Med stödet kan chefer och arbetsmiljö- eller skydds­ombud utbilda sig tillsammans. Gäller både arbetare och tjänstemän i privat sektor.

Ta del av vår omfattande statistik

Grafisk illustration med pajdiagram, staplar, procenttecken och utvecklingskurva.

Ta ut egen statistik med vårt verktyg

Med vårt statistikverktyg kan du ta ut egen statistik. Det finns statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro för olika yrkesgrupper.

Staplar i ett diagram.

Våra senaste statistik­rapporter

Vi publicerar kontinuerligt statistik­rapporter baserade på försäk­rings­ären­den från vår skadedatabas. Här hittar du våra senaste rapporter.

Vi satsar 150 miljoner på forskning varje år

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Folkträngsel på Drottninggatan, där världens nationers flaggor hänger på rader mellan husen.

Hälsa och ohälsa i arbetslivet

Nyhetsbrevet Hälsa och ohälsa i arbetslivet håller dig uppdaterad om aktuella frågor, analyser, utredningar och forskning inom arbetsmiljöområdet.

Så hjälper IA-systemet dig att förebygga arbetsskador och ohälsa

En manlig och en kvinnlig byggarbetare på ett bygge tittar på en ritning.

IA-systemet – stöd för en säkrare arbetsplats

Minimera riskerna på jobbet med IA-systemet. Över 1 miljon människor arbetar idag på företag eller organisationer som använder IA-systemet för sitt systematiska arbetsmiljö­arbete.

Möte med kollegor

Presentation av IA-systemet

Är du nyfiken och vill veta mer om IA-systemet? Delta på en öppen, digital och kostnadsfri presentation, där du kan ställa frågor.

Internationella Arbetsmiljödagen

Den 28 april är det den Internationella Arbetsmiljödagen, ”World Day for Safety and Health at Work”. Det är en årlig världsomfattande kampanj vars syfte är att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete.

Mer information på FN:s webb (engelska)

Missa inte våra nyheter, press­meddelanden och seminarier

Pressrum - Kamera med fokus på kamerans lins.

Pressrum

I pressrummet hittar du som journalist eller bloggare våra senaste nyheter, press­meddelanden och pressbilder.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.