Två arbetare klädda i vita arbetshjälmar och gula och svarta arbetskläder står på ett tak och blickar ut över taket. I bakgrunden syns en stadsvy på avstånd.

Foto: Johnér bildbyrå

Årsrapport 2023 – arbetsskador och sjukfrånvaro

Antalet allvarliga arbetsolyckor ökar från 2,4 till 2,6 per 1 000 sysselsatta och är därmed tillbaka på samma nivå som innan covid-19-pandemin. Den långvariga sjukfrånvaron ökar något för både kvinnor och män inom såväl kommuner och regioner som i den privata sektorn. Det visar Afa Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro som presenterades vid ett seminarium den 16 juni.

Medverkande på seminariet:

Anna Weigelt, chef för Afa Försäkrings analysavdelning.

Emil Askestad, Elin Henriksson och Andreas Ek, samtliga analytiker och statistiker på Afa För­säkring.

Utdrag ur rapporten

Rapporten bygger på statistik som kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Där finns information lagrad om drygt 15 miljoner försäk­rings­ären­den från början av 1970-talet fram till idag. Årets utgåva av rapporten sträcker sig fram till 2021. I rapporten ingår statistik över arbetssjukdomar till följd av covid-19.

Allvarliga arbetsskador

Det totala antalet allvarliga arbetsskador ökade jämfört med 2020. Även risken ökade, från 2,4 till 2,6 allvarliga arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta. Risken ökade i alla sektorer.

En tredjedel av de allvarliga arbetsolycksfallen beror på att den drabbade halkade, snubblade, tappade balansen eller av någon annan anledning ramlade. Olyckorna skedde i samband med förflyttningar inomhus eller utomhus eller vid fall från höjd.

Allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta efter län och kön

Rapporten visar också antal allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta män och kvinnor 2021, fördelat efter vilket län som den skadade bor i (se diagram nedan). Skillnaderna mellan länen kan delvis förklaras av en skillnad i näringslivsstruktur och av att arbets­marknaden skiljer sig åt mellan länen.

Diagram som visar arbetsskador 2021 uppdelat efter län och kön.

Långvarig sjukfrånvaro

Med långa sjukfall menas sjukfall som har lett till mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning.

 • Risken för långvarig sjukfrånvaro inom kommuner och regioner ökade mellan 2020 och 2021, från 22,3 till 23,2 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta.

 • Risken för långvarig sjukfrånvaro inom privat sektor ökade mellan 2020 och 2021, från 17,2 till 17,9 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta.

De två största diagnoserna är psykiska och muskoloskeletala. Inom kommuner och regioner står de tillsammans för ungefär två tredjedelar av de långa sjukfallen. Inom Svenskt Näringsliv/LO står de för ungefär sex av tio långa sjukfall.

Risken för sjukfrånvaro ökar med åldern

Rapporten visar bland annat att stigande ålder innebär en ökande risk att bli långvarigt sjukfrånvarande. Det är känt sedan tidigare.

 • Inom kommuner och regioner var 63 procent av alla män som drabbades av ett långvarigt sjukfall 2021 äldre än 45 år. Motsvarande siffra för kvinnor var 60 procent.

 • Inom privat sektor var 60 procent av alla män som drabbades av ett långvarigt sjukfall 2021 äldre än 45 år. Motsvarande siffra för kvinnor var 43 procent.

Här hittar du rapporten

 • Omslagsbild för rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2023.
  PDF

  Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2023

  Detta är vår årliga rapport och den sammanfattar utvecklingen av arbetsskador och sjukfrånvaro fram till och med skade-/insjuknandeåret 2021. Statistiken är, om inte annat anges, avläst den 31 december 2022.

  Publicerad: 2023Filnummer: F7060
  Ladda ner (27.29 MB)

Prenumerera på statistik­rapporter

Få statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro direkt i din e-post samma dag som statistik­rapporterna släpps.

Din e-postadress lagras för att löpande kunna skicka information du har valt att prenumerera på. I samtliga utskick medföljer en länk där du kan avsluta din prenu­meration. Mer information om hur Afa För­säkring hanterar dina person­uppgifter och vilka rättigheter du har finns under Person­uppgifter.

Collage av bilder för Statistikrapporter

Kontakta oss om statistik

analys@afaforsakring.se

Om du vill veta mer om vår statistik

Staplar i ett diagram.

Våra senaste statistik­rapporter

Vi publicerar kontinuerligt statistik­rapporter baserade på försäk­rings­ären­den från vår skadedatabas. Här hittar du våra senaste rapporter.

Grafisk illustration med pajdiagram, staplar, procenttecken och utvecklingskurva.

Ta ut egen statistik med vårt verktyg

Med vårt statistikverktyg kan du ta ut egen statistik. Det finns statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro för olika yrkesgrupper.