Kvinna går på tak med säkerhetslina

Foto: Johnér Bildbyrå

Årsrapport allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Afa Försäkring tar årligen fram en omfattande statistik­rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbets­marknad. Rapporten bygger på statistik från Afa Försäkrings skadedatabas och redovisar skador och sjukdomar kopplat till bland annat sektorer och yrkesgrupper.

Årets utgåva av rapporten visar att de allvarliga arbetsolyckorna minskade 2020 efter att ha ökat något 2019. Den långvariga sjukfrånvaron fortsatte att minska för både kvinnor och män inom såväl kommuner och regioner som i den privata sektorn.

Omslag för Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2022
PDF

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2022

Detta är vår årliga rapport som sammanfattar utvecklingen av arbetsskador och sjukfrånvaro fram till och med skade-/insjuknandeåret 2020. Statistiken är, om inte annat anges, avläst den 31 december 2021.

Publicerad: 2022Filnummer: F7060
Ladda ner (22.14 MB)

Prenumerera på statistik­rapporter

Starta en prenumeration för att ta del av våra kommande statistik­rapporter.

Din information har skickats

Din e-postadress lagras för att löpande kunna skicka information du har valt att prenumerera på. I samtliga utskick medföljer en länk där du kan avsluta din prenumeration. Mer information om hur Afa Försäkring hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har finns under Personuppgifter.

Allvarliga arbetsskador

Risken för ett allvarligt arbetsolycksfall minskade 2020 från 2,6 till 2,4 fall per 1 000 sysselsatta. Minskningen gällde både staten, kommuner och regioner och privat sektor. Olycksfallen har framförallt minskat i branscher där sysselsättningen och aktiviteten har påverkats negativt av pandemin. Den vanligaste orsaken till ett allvarligt olycksfall är en fallolycka och den näst vanligaste är en lastningsolycka.

Långvarig sjukfrånvaro

Rapporten visar att antalet långa sjukfall minskade 2020 inom både kommuner och regioner och i privat sektor. Inom avtalsområdet Kommuner och regioner minskade risken för långvarig sjukfrånvaro från 23,1 till 22,3 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta mellan 2019 och 2020. Inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO minskade risken från 17,5 till 17,2 per 1 000 sysselsatta.  

Den vanligaste diagnosen bakom långvarig sjukfrånvaro inom kommuner och regioner är en psykisk diagnos och det gäller både kvinnor och män. I den privata sektorn är en psykisk diagnos den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro för kvinnor och en muskuloskeletal diagnos vanligast för män.

Könsskillnader

Årets rapport visar att det är fortsatt stora könsskillnader när det gäller arbetsskador och sjukfrånvaro. Män drabbas oftare än kvinnor av ett allvarligt arbetsolycksfall. Högst risk för män återfinns inom yrkesgrupperna byggnadsträarbete, betong-, bygg- och anläggningsarbete, livsmedelsarbete och brandpersonal. För kvinnor är risken högst i yrkesgrupperna byggnadsträarbete, pappers- och pappersmassearbete, träindustriarbete och yrkesförare. Kvinnor råkar oftare än män ut för färdolycksfall.

När det gäller sjukfrånvaro har kvinnor mer än dubbelt så många långa sjukfall per 1 000 sysselsatta som män inom avtalsområdet Kommuner och regioner och nära 50 procent fler långa sjukfall per 1 000 sysselsatta inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO.

Godkända arbetsskador 2010-2020, efter typ av arbetsskada.

Tabell 1 från rapporten allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2022

Antal godkända allvarliga arbetsolycksfall, per 1 000 sysselsatta efter avtalsområde och skadeår.

Diagram 1 från rapporten allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2022

Fördelning av antalet olyckor och antalet sysselsatta 2019, efter ålder och kön.

Diagram 4 från rapporten allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2022

Lokalisation av skada vid allvarliga olycksfall 2019–2020.

Illustration om skador från rapporten allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2022

Antal nya sjukfall som medför mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning efter insjuknandeår och kön, Kommuner och regioner. 

Tabell 12 från rapporten allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2022

Antal nya sjukfall som medför mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning efter insjuknandeår och kön, Svenskt Näringsliv/LO. 

Tabell 13 från rapporten allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2022

Vanligt förekommande begrepp i årsrapporten

I årsrapporten använder vi oss av ett antal begrepp. Se vår ordlista via länken nedan för att läsa förklaringar av de vanligaste begreppen.

Statistikbild som ett kollage med olika grafik för statistik varvat med bild på en pappa med barn och en kvinna i hörselkåpor.

Arkiv statistik­rapporter

Här hittar du äldre statistik­rapporter om arbetsskador och sjukfrånvaro på svensk arbets­marknad.

Staplar i ett diagram.

Rapporter om arbetsskador och sjukfrånvaro

Varje år publicerar vi statistik­rapporter baserat på 15 miljoner ärenden i vår unika skadedatabas. Ta del av de senaste rapporterna här.