Regeringens arbetsmiljöstrategi: Ett tryggt arbetsliv

Afa Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar fyra seminarier om särskilt prioriterade områden i regeringens arbetsmiljöstrategi. Seminarium tre hölls den 8 oktober och handlade om hur man uppnår ett tryggt arbetsliv.

Klicka på bilden för att se en filmupptagning av seminariet. Längd: 2:16:50.

– Vi ska idag fokusera på ett tryggt arbetsliv. Varje vecka dör ungefär en person till följd av en olycka i arbetet och varje år dör tusentals människor i förtid på grund av arbetsrelaterade sjukdomar. Ingen ska behöva dö på sitt arbete, men ingen ska heller behöva dö av sitt arbete. Därför har regeringen utvidgat sin nollvision mot dödsolyckor till att ingen ska behöva dö till följd av arbete, sa Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister.

– Kunskap om arbetsmiljö är viktigt för att minska arbetsrelaterade olyckor och ohälsa. Det är också centralt att arbetsmiljöarbetet på landets arbetsplatser är grundat i aktuell kunskap. Därför behöver forskningen vidare undersöka hur arbetsmiljön förändras när arbetslivet utvecklas. Och sedan är det såklart viktigt att vi också kan sprida den nya kunskapen till våra arbetsplatser och till alla oss som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Ett tryggt arbetsliv – ingen ska behöva riskera liv eller hälsa på grund av jobbet

Dagens seminarium handlade om hur vi tillsammans kan skapa ett tryggt arbetsliv. Ellinor Persson, moderator, ledde samtalen med de medverkande:

Inledning
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet

Ett tryggt arbetsliv

Tankar om nollvisionen för arbetsorsakade dödsfall: Var står vi?
Maria Albin, överläkare och professor, Centrum för arbets- och miljömedicin och Institutet för miljömedicin, Stockholm

Arbetsmiljöstrategi – nu och framåt
Erna Zelmin, generaldirektör Arbetsmiljöverket
Anna Mannikoff, Stf generaldirektör, Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Byggbranschens Säkerhetspark och hur vi arbetar med nollvisionen
Berndt Jonsson, Nationell samordnare av arbetsmiljöfrågor, Byggföretagen
Ulf Kvarnström Arbetsmiljösamordnare, Byggnads

Hot och våld

Statistik hot och våld
Anna Weigelt analyschef Afa Försäkring

Våld och hot i arbetslivet – Bara en bagatell eller det ingår väl i jobbet?
Sofia Wikman, Docent högskolan i Gävle
Kristina Zampoukos, universitetslektor Mittuniversitet
Jenny Jakobsson, universitetslektor Malmö universitet

Att skapa en trygg arbetsmiljö tillsammans
Ulrika Emmoth, HR-strateg, Eskilstuna kommun

OSA-föreskriften
Arbete pågår med utvärdering av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
Hannes Kantelius, senioranalytiker, Arbetsmiljöverket

Avslutning
Susanna Stymne Airey, enhetschef Förebygga, Afa Försäkring och moderator Ellinor Persson

Regeringens arbetsmiljöstrategi webbinarium 1: Ett hållbart arbetsliv

Den 23 april hölls det första fördjupningsseminariet om regeringens arbetsmiljöstrategi. Rubriken var Ett hållbart arbetsliv.

Läs mer och se film

Regeringens arbetsmiljöstrategi webbinarium 2: Ett hälsosamt arbetsliv

Den 28 maj hölls det andra fördjupningsseminariet om regeringens arbetsmiljöstrategi. Rubriken var Ett hälsosamt arbetsliv.

Läs mer och se film

Regeringens arbetsmiljöstrategi webbinarium 4: Ett arbetsliv utan brott och fusk

Den 8 oktober hölls det fjärde fördjupningsseminariet om regeringens arbetsmiljöstrategi. Rubriken var Ett arbetsliv utan brott och fusk.

Läs mer och se film