Prova-på-webbinarium – så kan fallträning minska fallolyckor på jobbet

Fallolyckor är Sveriges vanligaste arbetsplatsolycka och varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid. Den 4 oktober bjuder Svenska Judoförbundet och Afa Försäkring in till ett kostnadsfritt webbinarium och prova-på-tillfälle om det beforskade träningsprogrammet Judo4Balance, en beprövad metod som kan förebygga fallolyckor och öka tryggheten på jobbet.

Foto: YMR/Le Studio.

Webbinariet och prova-på-tillfället är öppet för alla företag, organisationer, kommuner och regioner med kollektivavtal.

Program

Information och statistik om fallolyckor på svenska arbetsplatser
Eva Hytönen, projektledare på Afa Försäkring delar med sig av den senaste statistiken.

Hur kan judons fallträning förhindra fallolyckor och minska risken att skadas vid fall på arbetet?
Karin Strömqvist Bååthe, projektledare vid Svenska Judoförbundet, berättar om det särskilt framtagna träningsprogrammet Judo4Balance, som kan genomföras såväl direkt på arbetsplatsen som digitalt. Maria Huglen, biträdande projektledare och licensierad instruktör för Judo4Balance vid Svenska Judoförbundet, berättar om praktiska erfarenheter på arbetsplatser.

Vad säger forskningen om det judoinspirerade träningsprogrammet?
Michail Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi, Medicinsk vetenskap och forskare vid Högskolan Dalarna, berättar om resultaten från forskningsstudierna.

Prova-på fallträning
Deltagarna i seminariet får prova på delar av fallträningsprogrammet online under ledning av licensierade instruktörer.

Datum och tid: den 4 oktober kl. 09.00–09.45.

Plats: digitalt seminarium. En länk skickas ut till dig som anmäler dig via länken nedan.

Anmäl dig här senast 3 oktober

Kontakt: Karin Strömqvist Bååthe, projektledare Svenska Judoförbundet, 073-089 61 62, karin.baathe@judo.se

Mer info:
Läs mer om samarbetsprojektet som syftar till att minska fallolyckor i svenskt arbetsliv.
Mer info på Svenska Judoförbundets webb: judo.se/fallprevention/fallkompetens
Mer info på Afa Försäkrings webb: afaforsakring.se/fallkompetens

Mer info angående intresseanmälan till fallkompetensträning

Vem kan ansöka om att få fallkompetensträning? För att ha möjlighet att erhålla ett kostnadsfritt fallförebyggande träningsprogram inom ramen för detta projekt, måste arbetsgivaren ha kollektivavtalad försäkring hos Afa Försäkring. Det finns i dagsläget ett begränsat antal fallträningsprogram att erbjuda och urval sker löpande. All anmälningsadministration sker i kontakt med Svenska Judoförbundet. 

Gå direkt till anmälningsformuläret för ett helt fallträningsprogram

Få mer information hos Svenska Judoförbundet

Övriga frågor om fallträningsprogrammet på arbetsplatser hänvisas till:
Karin Strömqvist Bååthe, projektledare Svenska Judoförbundet, 073-089 61 62, karin.baathe@judo.se