Säker arbetsmiljö – nollvision och entreprenörssäkerhet inom basindustrin

Hur kan en god och säker arbetsmiljö säkerställas med utgångspunkt i nollvisionen och entreprenörssäkerhet inom basindustrin? Två nya forskningsrapporter presenteras den 29 maj vid ett digitalt seminarium arrangerat av AFA Försäkring.

Foto: Jonas Bilberg, Teknikföretagen.

Nollvision för olyckor och ohälsa inom stål-, massa- och pappersindustrin

Varför inträffar olyckor och ohälsa fortfarande inom basindustrin, trots att det finns ett väl utvecklat arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på arbetsplatserna?

Rapporten Nollvisionen tar sin utgångspunkt i forskning om säkerhetskultur och arbetsmiljöarbete med fokus på olika beteenden och normer som påverkar. Genom bland annat intervjuer med arbetsskadade och personer med särskilda arbetsmiljöuppdrag inom de studerade branscherna stål-, massa- och pappersindustrin, har forskare samlat in material till rapporten. 

Medverkande: Maria Vigren, arbetsmiljöforskare och Fanny Isaksson Lantto, sociolog, båda från IVL Svenska Miljöinstitutet, presenterar rapporten.

Entreprenörssäkerhet inom basindustrin

Vilka hinder och möjligheter har företag inom stål, pappers- och massa- och gruvindustrin för att etablera ett effektivt arbetsmiljöarbete? Vilken samordning krävs för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö för de entreprenörsanställda som arbetar i andras verksamheter?

Att entreprenörer anlitas och att arbetskraften förväntas finnas på plats ”just in time” är ett allt vanligare fenomen. Denna utveckling innebär att många arbetsplatser blir mer komplexa och fragmentiserade än tidigare. Forskare har undersökt hur arbetsmiljöarbetet kan utformas för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö på dessa arbetsplatser även för personal från andra företag som jobbar på arbetsplatsen under en kortare eller längre tid.

Medverkande: Sanny Shamoun, filosofie doktor i psykologi och arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, presenterar rapporten Arbetsmiljön för entreprenörer.

Dokumentation

Presentationer för nedladdning:
Maria Vigrens och Fanny Isaksson Lanttos presentation – ladda ner här som pdf. 
Sanny Shamouns presentation – ladda ner här som pdf.

En skriftlig sammanfattning  och en film av webbinariet kommer att publiceras på denna sida inom kort.