Ny i yrket – vikten av en bra introduktion på jobbet

En genomtänkt plan för introduktion av nyanställda kan minska stressen och effektivisera lärande på arbetsplatsen. På AFA Försäkrings webbinarium den 26 november presenterar forskare centrala stressorer för nyanställda och strategier för hur arbetsplatsen kan minska exponering för dessa. Under webbinariet presenterar även Prevent en kostnadsfri webbutbildning som ska öka medvetenhet kring risker och hur man kan jobba säkert.

Foto: Johnér Bildbyrå

Övergången mellan utbildning och arbetsliv kan vara stressande. Introduktionsprogram för nyanställda, även kallat ”onboarding”, har visat sig vara viktiga HR-strategier med positiva effekter på nya medarbetare och deras intention att vilja stanna på arbetsplatsen.

Forskning med nyanställda och introduktionsinsatser i fokus

Ett forskningsprojekt, finansierat av AFA Försäkring, har följt över 300 nya läkare, sjuksköterskor, socionomer och lärare från utbildning till deras första året i yrket.

Under projektet undersöktes vilka introduktionsinsatser som användes för att få nya medarbetare ”ombord” på nya arbetsplatsen och vilka introduktionsinsatser som framstod som mest kritiska för att främja de nya medarbetarnas utveckling till kompetenta och ansvarstagande yrkesverksamma. Petter Gustavsson, professor i psykologi, Karolinska Institutet, presenterar resultat från sin forskning.

Ladda ner Petter Gustavssons presentation här.

Digital arbetsmiljöutbildning för nyanställda

Prevent presenterar ”Ny i industrin”, en kostnadsfri webbutbildning som på ett lättsamt sätt tar upp ämnet arbetsmiljö i syfte att öka medvetenhet kring risker och hur man kan jobba säkert.

Genom filmer, övningar och korta informativa texter ökar utbildningen medvetenheten om vilka risker som kan finnas, hur man ska skydda sig, vem man kan fråga om vad och hur man är en bra kollega. Utbildningen är tänkt att ingå som en del i introduktionen av nyanställda för att bidra till ökad säkerhet och trivsel.

Ladda ner Prevents presentation här.

Mer dokumentation

Mer dokumentation från webbinariet i form av en kort sammanfattning och film kommer att publiceras på denna sida inom kort.