Effektivare arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbete vid vård i hemmet

Vilka faktorer hindrar och försvårar, respektive möjliggör och underlättar för kommunala hemsjukvårdsorganisationer att integrera arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbetet i praktiken och i befintliga ledningssystem? Den 28 augusti arrangerar AFA Försäkring ett seminarium där en ny forskningsstudie inom området presenteras.

Foto: Michael Erhadsson, Mostphotos

Det finns ett samband mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet. Flera studier har visat att god arbetsmiljö leder till en hög patientsäkerhet. Det finns därför stora vinster med att integrera arbetet inom de två områdena arbetsmiljö och patientsäkerhet.

På seminariet presenteras en ny studie som har identifierat vilka möjligheter och hinder hemsjukvårdsorganisationer har för att skapa ett integrerat och effektivt arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbete. Projektet beskriver arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbetet i kommunala hemsjukvårdsverksamheter.

Studien är finansierad av AFA Försäkring och presenteras av Sanny Shamoun, filosofie doktor i psykologi och arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Digitalt seminarium

På grund av rådande omständigheter med covid-19, coronaviruset, kommer forskarnas presentation att sändas digitalt vid planerad tidpunkt. En länk till det digitala seminariet kommer att skickas till dig som är anmäld.

Tid: fredag 28 augusti kl. 9.00–10.00

Mer info och anmälan

Är du journalist och vill anmäla dig till seminariet, mejla till presskommunikatör linda.harling@afaforsakring.se senast torsdag 27 augusti.

Är du inte journalist men är intresserad av att delta på seminariet, hör av dig till afaseminarier@afaforsakring.se

Övriga frågor kring seminariet besvaras av Ulf Härnström på telefon 08-696 44 42.

Välkommen att delta i vårt digitala frukostseminarium!