Ny statistikrapport: 56+ i arbetslivet – och forskning på området

AFA Försäkring presenterar en ny statistikrapport om människor i arbetslivet som är från 56 år och uppåt. På seminariet presenteras också regeringens Delegation för senior arbetskraft samt aktuell forskning på området.

Dagens program innehåller:

Statistikrapporten 56+ i arbetslivet
Rapporten beskriver bland annat arbetsskador och sjukfrånvaro i gruppen 56–64 år. Den innehåller också information om risken för långvarig sjukfrånvaro, vilka diagnoser som leder till långvarig sjukfrånvaro bland de som är 56+ och hur deras sjukskrivningsmönster skiljer sig från 25–55 åringarnas.

Rapporten beskriver även risken för arbetsolyckor för dem som är 56+ jämfört med yngre åldersgrupper och studerar hur de skador som drabbar 56+ skiljer sig från dem som drabbar yngre arbetskraft.

Delegationen för senior arbetskraft
Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning och en ökande medellivslängd medför att arbetslivet behöver förlängas för fler. Ett hållbart arbetsliv är en förutsättning för detta. Maria Söderberg, kommittésekreterare i Delegationen för senior arbetskraft, presenterar delegationens uppdrag och arbete för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet.

Varför behöver vi främja och tillvarata senior arbetskraft?
Eva Vingård, forskare och professor emeritus i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, berättar varför det är viktigt att främja och tillvarata senior arbetskraft. Hon är även ledamot i delegationen och lyfter intressanta fynd från delegationens tidigare rapporter.

Chefens betydelse för ett längre arbetsliv
Forskarna Ewa Wikström och Roy Liff presenterar en färsk underlagsrapport till delegationen Chefens betydelse för ett längre arbetsliv. Ewa Wikström är professor i management och organisation vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Roy Liff är docent i företagsekonomi vid Högskolan i Borås och forskare vid Göteborgs universitet.

Dokumentation från seminariet publiceras i efterhand på denna sida.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet

Anmälan för journalister görs till presskommunikatör Linda Harling på linda.harling@afaforsakring.se senast 27 november.

Är du inte journalist men är intresserad av att delta på seminariet, hör av dig till afaseminarier@afaforsakring.se  

Tid: Torsdag 28 november kl. 08.30–10.00, frukostmingel från kl. 08.00.
Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm